Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət  büdcəsinin  gəlirləri 20 127 000,0 min manat, xərcləri 21 047 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 19 473 650,0 min manat, yerli gəlirləri 653 350,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 20 323 075,0 min manat, yerli xərcləri  723 925,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

Sıra
№-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(min manatla)

1

2

3

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 196 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 320 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

182 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 288 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

 1 705 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

380 000,0

2.7.

Aksizlər

726 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

 172 000,0

2.8.

Yol vergisi

91 000,0

2.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

 18 000,0

2.9.

Mədən vergisi

136 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

535 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

 177 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

   68 529,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

 3 180,0

2.14.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

 9 216 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

   8 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

 8 000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

112 000,0

2.18.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

460 000,0

2.19.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

136 000,0

2.20.

Sair daxilolmalar

34 291,0

 

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

3.1. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu                                                  333 000,0

3.1.1. yol vergisi                                                                                            91 000,0

3.1.2. mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş
vergi                                                                                                                        7 000,0

3.1.3. idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər           30 000,0

3.1.4. idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük
rüsumu                                                                                                                    41 000,0

3.1.5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu                                15 000,0

3.1.6. nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların  texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu      16 000,0

3.1.7. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait                                                                                          133 000,0

Maddə 4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

6.1.  bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2018-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa);

6.2.  gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri tam həcmdə.

Maddə 7. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2018-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra №-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3.622.839.062,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

 656.928.433,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

215.700.000,0

8.1.3.

elm xərcləri

128.060.175,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

 72.272.931,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

 2.262.777.523,0

8.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

 281.900.000,0

8.2.

Müdafiə

2.738.721.836,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.366.267.865,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

111.658.826,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.663.347,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1.258.131.798,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

1.329.535.133,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

54.346.645,0

8.3.2.

hüquq mühafizə

974.751.945,0

8.3.3.

prokurorluq

58.270.259,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

242.166.284,0

8.4.

Təhsil

2.001.978.015,0

8.4.1.

məktəbəqədər təhsil

175.314.065,0

8.4.2.

ümumi təhsil

1.082.159.571,0

8.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

27.977.633,0

8.4.4.

orta ixtisas təhsili

41.302.250,0

8.4.5.

ali təhsil

42.716.929,0

8.4.6.

əlavə təhsil

3.743.051,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

628.764.516,0

8.5.

Səhiyyə

739.334.330,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

109.566.549,0

8.5.2.

xəstəxanalar

349.195.543,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6.608.160,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5.112.214,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

268.851.864,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.197.182.103,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2.163.420.302,0

8.6.1.1.

Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

 1.300.000.000,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

33.701.801,0

8.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60.000,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

306.126.560,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

128.547.661,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

57.721.175,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

44.590.913,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

75.266.811,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

458.558.557,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

61.206.293,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

345.056.129,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

33.961.000,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

18.335.135,0

8.9.

Yanacaq və enerji

8.016.600,0

8.9.1.

enerji kompleksi

 6.995.000,0

8.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1.021.600,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

 656.259.888,0

8.10.1.

kənd təsərrüfatı

616.598.035,0

8.10.2.

meşə təsərrüfatı

13.068.738,0

8.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2.888.772,0

8.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

15.924.935,0

8.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7.779.408,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

4.844.376.000,0

8.11.1.

tikinti

4.827.476.000,0

8.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

4.824.200.000,0

 

8.11.2.

faydalı qazıntılar

12.900.000,0

8.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4.000.000,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

166.790.678,0

8.12.1.

nəqliyyat

110.286.678,0

8.12.2.

rabitə

56.504.000,0

8.13.

İqtisadi fəaliyyət

245.511.000,0

8.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

196.481.000,0

8.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

46.481.000,0

8.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

 150.000.000,0

8.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

49.030.000,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

 1.731.770.238,0

8.14.1.

məqsədli büdcə fondları

333.000.000,0

8.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

333.000.000,0

8.14.2.

ehtiyat fondları

404.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

304.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

100.000.000,0

8.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

994.770.238,0

8.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

 20.000.000,0

8.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

 20.000.000,0

8.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

954.770.238,0

 

 Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.907.000.000,0 manat, o cümlədən “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 111.000.000,0 manat, yerli xərclər 723.925.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 7.142.650.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 70.575.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin; o cümlədən:

 

                                                                                    (manatla)

 

Sıra

 Şəhər v
rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdiril-miş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

cəmi

o cümlədən

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ

1

2

3

4

5

6

7

 

Şəhərlər:

 

 

 

 

 

1.

Bakı

7 283 800 000

88 516 000

 211 311 000

 6 983 973 000

0

2.

Gəncə

46 316 000

800 000

33 534 000

11 982 000

0

3.

Lənkəran

17 215 000

813 000

14 051 000

2 351 000

0

4.

Mingəçevir

21 220 000

60 000

12 212 000

8 948 000

0

5.

Naftalan

3 950 000

4 000

2 524 000

1 422 000

0

6.

Sumqayıt

88 510 000

848 000

45 186 000

42 476 000

0

7.

Şəki

19 698 000

840 000

15 106 000

3 752 000

0

8.

Şirvan

16 857 000

531 000

8 049 000

8 277 000

0

9.

Yevlax

14 638 000

740 000

5 442 000

8 456 000

0

10.

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar:

 

 

 

 

 

11.

Abşeron

36 280 000

112 000

13 179 000

22 989 000

0

12.

Ağcabədi

9 561 000

431 000

8 940 000

190 000

0

13.

Ağdam

4 806 000

34 000

10 099 000

0

5 327 000

14.

Ağdaş

5 280 000

26 000

4 416 000

838 000

0

15.

Ağstafa

4 767 000

54 000

7 497 000

0

2 784 000

16.

Ağsu

3 867 000

287 000

5 923 000

0

2 343 000

17.

Astara

10 383 000

4 614 000

 6 260 000

0

491 000

18.

Balakən

5 442 000

1 320 000

6 477 000

0

2 355 000

19.

Beyləqan

7 899 000

34 000

6 010 000

1 855 000

0

20.

Bərdə

10 946 000

54 000

10 892 000

0

0

21.

Biləsuvar

7 332 000

1 618 000

5 714 000

0

0

22.

Cəbrayıl

1 103 000

28 000

2 446 000

0

1 371 000

23.

Cəlilabad

7 397 000

44 000

10 140 000

0

2 787 000

24.

Daşkəsən

2 733 000

4 000

3 771 000

0

1 042 000

25.

Füzuli

6 330 000

16 000

9 280 000

0

2 966 000

26.

Gədəbəy

4 770 000

20 000

8 855 000

0

4 105 000

1

2

3

4

5

6

7

27.

Goranboy

4 833 000

8 000

8 078 000

0

3 253 000

28.

Göyçay

8 869 000

40 000

8 829 000

0

0

29.

Göygöl

4 505 000

9 000

5 890 000

0

1 394 000

30.

Hacıqabul

5 305 000

13 000

3 904 000

1 388 000

0

31.

Xaçmaz

21 522 000

2 492 000

11 458 000

7 572 000

0

32.

Xızı

2 031 000

3 000

2 822 000

0

794 000

33.

Xocalı

427 000

4 000

1 356 000

0

933 000

34.

Xocavənd

621 000

10 000

2 395 000

0

1 784 000

35.

İmişli

21 912 000

271 000

6 820 000

14 821 000

0

36.

İsmayıllı

7 765 000

19 000

6 837 000

909 000

0

37.

Kəlbəcər

1 174 000

2 000

3 301 000

0

2 129 000

38.

Kürdəmir

7 275 000

14 000

6 182 000

1 079 000

0

39.

Qax

3 780 000

20 000

7 853 000

0

4 093 000

40.

Qazax

9 738 000

36 000

9 363 000

339 000

0

41.

Qəbələ

14 930 000

35 000

6 859 000

8 036 000

0

42.

Qobustan

3 006 000

6 000

3 448 000

0

448 000

43.

Quba

13 987 000

62 000

8 919 000

5 006 000

0

44.

Qubadlı

2 573 000

2 000

2 117 000

454 000

0

45.

Qusar

6 699 000

30 000

6 471 000

198 000

0

46.

Laçın

1 916 000

72 000

5 647 000

0

3 803 000

47.

Lerik

2 201 000

7 000

5 300 000

0

3 106 000

48.

Masallı

8 951 000

41 000

8 210 000

700 000

0

49.

Neftçala

6 480 000

32 000

6 448 000

0

0

50.

Oğuz

2 950 000

31 000

5 057 000

0

2 138 000

51.

Saatlı

8 369 000

10 000

7 207 000

1 152 000

0

52.

Sabirabad

11 180 000

20 000

8 247 000

2 913 000

0

53.

Salyan

10 573 000

25 000

10 548 000

0

0

54.

Samux

2 877 000

68 000

4 784 000

0

1 975 000

55.

Siyəzən

3 225 000

15 000

3 210 000

0

0

56.

Şabran

4 470 000

33 000

4 300 000

137 000

0

57.

Şamaxı

8 079 000

30 000

7 612 000

437 000

0

58.

Şəmkir

13 021 000

50 000

16 608 000

0

3 637 000

59.

Şuşa

1 109 000

4 000

2 055 000

0

950 000

60.

Tərtər

4 913 000

12 000

7 366 000

0

2 465 000

61.

Tovuz

15 577 000

5 481 000

12 780 000

0

2 684 000

62.

Ucar

4 374 000

16 000

5 939 000

0

1 581 000

63.

Yardımlı

2 191 000

9 000

4 438 000

0

2 256 000

64.

Zaqatala

7 844 000

98 000

9 951 000

0

2 205 000

65.

Zəngilan

1 641 000

4 000

1 940 000

0

303 000

66.

Zərdab

3 007 000

18 000

6 062 000

0

3 073 000

 

Cəmi:

7 907 000 000

111 000 000

723 925 000

7 142 650 000

70 575 000

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Maddə 11. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

 

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 

(manatla)

12.1.#Daxili dövlət borcu üzrə#103.180.383,0

12.1.1.#faiz ödənişləri#80.173.398,0

12.1.2.#əsas borc üzrə ödənişlər#23.006.985,0

12.2.#Xarici dövlət borcu üzrə#2.159.597.140,0

12.2.1.#faiz ödənişləri#533.591.421,0

12.2.2.#əsas borc üzrə ödənişlər#1.626.005.719,0

 

 

Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 700 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 2 150 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 4 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.

 

Maddə 14. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri, ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

 

Maddə 15. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 920 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2018-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) cəmi 891 000,0 min manat və Avropa Birliyinin qrantından daxilolmalar 29 000,0 min manat hesabına həyata keçirilsin.

 

Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 24 936 733,6 min manat müəyyən edilsin.

 

Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 12 389 746,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

 

Maddə 18. Bu Qanun 2018-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

          İlham Əliyev
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 1 dekabr 2017-ci il.       


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında