Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət  büdcəsinin  gəlirləri                16 255 000,0 min manat, xərcləri 16 900 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 15 634 706,0 min manat, yerli gəlirləri 620 294,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 16 211 286,0 min manat, yerli xərcləri 688 714,0  min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

Sıra №-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(min manatla)

1

2

3

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 168 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 179 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

178 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 137 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

 

1 639 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

344 000,0

2.7.

Aksizlər

608 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

 

90 000,0

2.8.

Yol vergisi

89 000,0

2.8.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

 

17 000,0

2.9.

Mədən vergisi

111 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

454 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

189 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

50 815,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

 

5 950,0

2.14.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar (transfert)

 

6 100 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

               

 

8 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

 

8 000,0

2.17.

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

5 000,0

2.18.

Dövlət rüsumu

105 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

 

353 000,0

2.20.

Vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı tətbiq edilən cərimə və sanksiyalardan daxilolmalar

 

90 000,0

2.21.

Sair daxilolmalar

22 235,0

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

3.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

261 000,0

3.1.1.

yol vergisi

89 000,0

3.1.2.

mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

 

         

    7 000,0

3.1.3.

idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

28 000,0

3.1.4.

idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

 

40 700,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

             12 500,0

3.1.6.

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların  texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

             15 500,0

3.1.7.

iriqabaritli və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələblərin pozulmasına görə tətbiq edilmiş inzibati cərimələr

 

 

 

1 000,0

3.1.8.

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

 

67 300,0

Maddə 4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

6.1. bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2017-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa);

6.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, aksiz markalarının satışından daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri tam həcmdə.

Maddə 7. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2017-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra

№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

2.846.898.155,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

558.339.828,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük

haqqı xərcləri

229.069.761,0

8.1.3.

elm xərcləri

118.545.440,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

15.043.403,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

1.641.799.723,0

8.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

278.900.000,0

8.2.

Müdafiə

2.642.092.672,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.269.905.140,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

111.929.106,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.642.144,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1.257.616.282,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1.211.568.138,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

51.858.829,0

8.3.2.

Hüquq-mühafizə

927.537.843,0

8.3.3.

prokurorluq

58.096.865,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

174.074.601,0

8.4.

Təhsil

1.736.052.890,0

8.4.1.

məktəbəqədər təhsil

137.786.562,0

8.4.2.

ümumi təhsil

933.517.278,0

8.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

23.058.384,0

8.4.4.

orta ixtisas təhsili

42.887.794,0

8.4.5.

ali təhsil

41.383.900,0

8.4.6.

əlavə təhsil

3.779.189,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

553.639.783,0

8.5.

Səhiyyə

745.381.258,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

113.927.419,0

8.5.2.

xəstəxanalar

340.942.713,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

2.576.583,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5.065.465,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

282.869.078,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.252.992.337,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2.036.029.218,0

8.6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

 

1.270.000.000,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

216.863.119,0

8.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

100.000,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

282.589.235,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

121.566.271,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

57.081.310,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

38.645.224,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

65.296.430,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

304.210.693,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

31.306.635,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

260.392.058,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

11.961.000,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

551.000,0

8.9.

Yanacaq və enerji

3.515.000,0

8.9.1.

enerji kompleksi

2.500.000,0

8.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1.015.000,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

517.434.245,0

8.10.1.

kənd təsərrüfatı

479.181.188,0

8.10.2.

meşə təsərrüfatı

12.659.336,0

8.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2.786.021,0

8.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

14.950.630,0

8.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7.857.070,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

2.521.126.000,0

8.11.1.

tikinti

2.504.276.000,0

8.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

2.501.000.000,0

8.11.2.

faydalı qazıntılar

12.350.000,0

8.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4.500.000,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

101.838.073,0

8.12.1.

nəqliyyat

98.155.073,0

8.12.2.

rabitə

3.683.000,0

8.13.

İqtisadi fəaliyyət

191.507.755,0

8.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

135.000.000,0

8.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

35.000.000,0

8.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

100.000.000,0

8.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

55.168.345,0

8.13.3.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1.339.410,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1.542.793.549,0

8.14.1.

məqsədli büdcə fondları

261.000.000,0

8.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

261.000.000,0

8.14.2.

ehtiyat fondları

300.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

200.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

100.000.000,0

8.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

981.793.549,0

8.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

941.793.549,0

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.510.000.000,0 manat, o cümlədən “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 108.000.000,0 manat, yerli xərclər 688.714.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.781.706.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 68.420.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.

(manatla)

 

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləş-

dirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

cəmi

o cümlədən

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ

 

Şəhərlər:

 

 

 

 

 

1

Bakı

6 913 360 000

88 816 000

184 966 000

6 639 578 000

0

2

Gəncə

43 757 000

800 000

32 346 000

10 611 000

0

3

Lənkəran

16 880 000

813 000

13 390 000

2 677 000

0

4

Mingəçevir

20 470 000

60 000

18 721 000

1 689 000

0

5

Naftalan

3 789 000

4 000

2 443 000

1 342 000

0

6

Sumqayıt

84 106 000

848 000

41 654 000

41 604 000

0

7

Şəki

18 983 000

840 000

14 347 000

3 796 000

0

8

Şirvan

16 250 000

531 000

7 678 000

8 041 000

0

9

Yevlax

14 022 000

740 000

9 098 000

4 184 000

0

10

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar:

 

 

 

 

 

11

Abşeron

35 229 000

112 000

11 638 000

23 479 000

0

12

Ağcabədi

9 251 000

431 000

8 497 000

323 000

0

13

Ağdam

4 578 000

34 000

9 220 000

0

4 676 000

14

Ağdaş

5 168 000

26 000

8 271 000

0

3 129 000

15

Ağstafa

4 493 000

54 000

7 151 000

0

2 712 000

16

Ağsu

3 710 000

287 000

5 717 000

0

2 294 000

17

Astara

9 915 000

3 714 000

6 026 000

175 000

0

18

Balakən

5 197 000

1 320 000

6 110 000

0

2 233 000

19

Beyləqan

7 648 000

34 000

5 558 000

2 056 000

0

20

Bərdə

10 834 000

54 000

10 501 000

279 000

0

21

Biləsuvar

6 651 000

1 218 000

5 433 000

0

0

22

Cəbrayıl

1 084 000

28 000

2 604 000

0

1 548 000

23

Cəlilabad

7 208 000

44 000

9 705 000

0

2 541 000

24

Daşkəsən

2 648 000

4 000

3 630 000

0

 986 000

25

Füzuli

6 237 000

16 000

8 416 000

0

2 195 000

26

Gədəbəy

4 711 000

20 000

8 433 000

0

3 742 000

27

Goranboy

4 754 000

8 000

7 784 000

0

3 038 000

28

Göyçay

8 864 000

40 000

8 560 000

264 000

0

29

Göygöl

4 413 000

9 000

5 681 000

0

1 277 000

30

Hacıqabul

5 187 000

13 000

3 826 000

1 348 000

0

31

Xaçmaz

19 641 000

1 092 000

11 068 000

7 481 000

0

32

Xızı

2 015 000

3 000

2 719 000

0

707 000

33

Xocalı

435 000

4 000

1 332 000

0

901 000

34

Xocavənd

650 000

10 000

2 281 000

0

1 641 000

35

İmişli

20 645 000

271 000

6 525 000

13 849 000

0

36

İsmayıllı

6 679 000

19 000

6 660 000

0

0

37

Kəlbəcər

1 174 000

2 000

3 732 000

0

2 560 000

38

Kürdəmir

7 040 000

14 000

5 935 000

1 091 000

0

39

Qax

3 713 000

20 000

7 396 000

0

3 703 000

40

Qazax

9 302 000

36 000

9 073 000

193 000

0

41

Qəbələ

13 317 000

35 000

6 677 000

6 605 000

0

42

Qobustan

2 922 000

6 000

3 288 000

0

372 000

43

Quba

13 729 000

62 000

8 495 000

5 172 000

0

44

Qubadlı

2 489 000

2 000

2 213 000

274 000

0

45

Qusar

6 266 000

30 000

6 236 000

0

0

46

Laçın

2 019 000

72 000

5 464 000

0

3 517 000

47

Lerik

2 137 000

7 000

5 163 000

0

3 033 000

48

Masallı

8 820 000

41 000

7 784 000

995 000

0

49

Neftçala

6 359 000

32 000

6 169 000

158 000

0

50

Oğuz

2 915 000

31 000

4 747 000

0

1 863 000

51

Saatlı

8 032 000

10 000

6 664 000

1 358 000

0

52

Sabirabad

10 804 000

20 000

8 028 000

2 756 000

0

53

Salyan

10 324 000

25 000

10 164 000

135 000

0

54

Samux

2 846 000

68 000

4 379 000

0

1 601 000

55

Siyəzən

3 122 000

15 000

3 107 000

0

0

56

Şabran

4 224 000

33 000

4 191 000

0

0

57

Şamaxı

7 602 000

30 000

7 379 000

193 000

0

58

Şəmkir

12 550 000

50 000

15 861 000

0

3 361 000

59

Şuşa

1 133 000

4 000

2 140 000

0

1 011 000

60

Tərtər

4 804 000

12 000

7 072 000

0

2 280 000

61

Tovuz

14 432 000

4 881 000

12 171 000

0

2 620 000

62

Ucar

4 264 000

16 000

5 742 000

0

1 494 000

63

Yardımlı

2 095 000

9 000

4 334 000

0

2 248 000

64

Zaqatala

7 524 000

98 000

9 298 000

0

1 872 000

65

Zəngilan

1 687 000

4 000

2 017 000

0

334 000

66

Zərdab

2 893 000

18 000

5 806 000

0

2 931 000

 

Cəmi:

7 510 000 000

108 000 000

688 714 000

6 781 706 000

68 420 000

Maddə 11. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin şəhər və rayonlara, onların  xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

12.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

61.163.400,0

12.1.1.

faiz ödənişləri

40.158.416,0

12.1.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

21.004.984,0

12.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

1.580.636.323,0

12.2.1.

faiz ödənişləri

341.809.356,0

12.2.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

1.238.826.967,0

Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 500 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 10 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 14. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

Maddə 15. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 645 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) cəmi 625 000,0 min manat və Avropa Birliyinin qrantından daxilolmalar 20 000,0 min manat hesabına həyata keçirilsin.

Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 28 767 221,6 min manat müəyyən edilsin.

Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il icmal büdcəsinin kəsiri 17 117 084,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

Maddə 18. Bu Qanun 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 dekabr 2016-cı il


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında