Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 17 497 964,7 min manat, xərclər 17 784 535,2 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:

Sıra №-si

Göstəricilər

Məbləğ (manatla)

  

Gəlirlər

17 497 964 701

1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

982 487 013

2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 211 101 220

3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

48 674 092

4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

148 206 556

5.

Əlavə dəyər vergisi

3 454 656 588

5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

 1 101 155 339

6.

Sadələşdirilmiş vergi

168 032 718

7.

Aksiz

647 753 012

7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

83 588 728

8.

Yol vergisi

79 751 975

8.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

19 783 562

9.

Mədən vergisi

116 148 841

10.

Gömrük rüsumları

387 379 795

11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

 183 758 280

12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

18 625 605

13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

608 000

14.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

8 130 000 000

15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

7 606 783

16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

7 491 923

17.

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

4 112 071

18.

Dövlət rüsumu

94 743 245

19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

202 202 634

20.

Sair vergi daxilolmaları

179 969 082

21.

Sair daxilolmalar

424 655 268

21.1.

2015-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

358 774 875

 

Xərclər

17 784 535 212

1.

Ümumi dövlət xidmətləri

1 773 057 894

1.1.

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması  xərcləri

430 871 813

1.2.

Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

162 169 752

1.3

elm xərcləri

113 178 802

1.4.

Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

59 473 375

1.5.

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

704 476 792

1.6.

Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5 187 360

1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

297 700 000

2.

Müdafiə

1 700 834 206

2.1.

Müdafiə qüvvələri

1 575 566 643

2.2.

Milli təhlükəsizlik

119 712 095

2.3.

Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 525 512

2.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

3 029 956

3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1 105 675 201

3.1.

Məhkəmə hakimiyyəti

47 302 127

3.2.

Hüquq-mühafizə

881 542 637

3.3.

Prokurorluq

57 572 016

3.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

119 258 421

4.

Təhsil

1 605 125 740

4.1.

Məktəbəqədər təhsil

152 212 775

4.2.

Ümumi təhsil

866 925 328

4.3.

İlk-peşə ixtisas təhsili

26 589 333

4.4.

Orta ixtisas təhsili

35 794 049

4.5.

Ali təhsil

169 920 197

4.6.

Əlavə təhsil

3 271 927

4.7.

Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

350 412 131

5.

Səhiyyə

708 193 375

5.1.

Poliklinikalar və ambulatoriyalar

99 435 083

5.2.

xəstəxanalar

325 031 187

5.3.

Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

5 889 476

5.4.

Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 118 423

5.5.

Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

273 719 206

6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1 857 211 180

6.1.

Sosial müdafiə xərcləri

1 829 631 016

6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə  Fonduna  dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

1 100 000 000

6.2.

Sosial təminat xərcləri

27 580 164

7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

272 359 307

7.1.

Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

129 757 207

7.2.

Radio, televiziya və nəşriyyat

66 602 036

7.3.

Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

36 105 235

7.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

39 894 829

8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

395 909 444

8.1.

Mənzil təsərrüfatı

75 184 511 

8.2.

Kommunal təsərrüfatı

269 947 005

8.3.

Su təsərrüfatı

14 922 570

8.4.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

35 855 358

9.

Yanacaq və enerji

3 953 169

10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

547 620 156

10.1.

Kənd təsərrüfatı

523 203 094

10.2.

Meşə təsərrüfatı

11 401 821

10.3.

Balıqçılıq və ovçuluq

2 475 372

10.4.

Ətraf mühitin mühafizəsi

3 916 033

10.5.

Hidrometeorologiya tədbirləri 

6 623 836

11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

5 002 536 153

11.1.

sənaye

1 487 200

11.2.

tikinti

4 988 660 392

11.2.1.

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

4  987 461 624

11.3.

Faydalı qazıntılar

12 388 561

12.

Nəqliyyat və rabitə

119 414 791

12.1.

nəqliyyat

77 175 656

12.2.

rabitə

42 239 135

13.

İqtisadi fəaliyyət

339 362 023

13.1.

İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

201 619 852

13.1.1.

Sahibkarlığa dəstək

151 619 852

13.1.2.

İpotekaya dəstək

50 000 000

13.2.

İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

137 742 171

14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2 353 282 573

14.1.

Məqsədli büdcə fondları

450 000 000

14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

290 000 000

14.1.2.

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”

160 000 000

14.2.

Ehtiyat fondları

449 899 114

14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

227 972 594

14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

221 926 520

14.3.

Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1 453 383 459

14.3.1.

Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər

1 270 530 410

14.3.2.

Beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

18 276 618

14.3.3.

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

24 027 668

14.3.4.

Digər xidmətlər üzrə xərclər

140 548 763

 

Büdcə kəsiri

286 570 511

 

2016-cı il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı

1 433 928 000

Maddə 3. 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2016-cı il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə  yönəldilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 31 may 2016-cı il


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında