“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.  1-ci və 2-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 822 000,0 min manat, xərcləri 18 495 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 16 055 654,5 min manat, yerli gəlirləri 766 345,5 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 16 953 749,0 min manat, yerli xərcləri 1 541 251,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

Sıra №-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ(Min manatla)

1

2

3

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 080 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

1 914 600,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

174 200,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

3 643 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

1 300 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

300 000,0

2.7.

Aksizlər

637 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

105 000,0

2.8.

Yol vergisi

87 000,0

2.8.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

17 000,0

2.9.

Mədən vergisi

110 200,0

2.10.

Gömrük rüsumları

388 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

145 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

36 553,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

5 290,0

2.14.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

7 615 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

  7 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

 6 000,0

2.17.

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

5 000,0

2.18.

Dövlət rüsumu

105 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

305 000,0

2.20.

Sair vergi daxilolmaları

180 000,0

2.21.

Sair daxilolmalar

28 157,0”

 

2. 3.1-ci maddədə “290 000,0” rəqəmləri “261 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə “55 300,0” rəqəmləri “26 300,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

3. 8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

Sıra №-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3.063.698.141,0

8.1.1.

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

569.632.369,0

8.1.2.

Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

280.000.000,0

8.1.3.

Elm xərcləri

135.186.418,0

8.1.4.

Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

16.232.362,0

8.1.5.

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

1.775.096.992,0

8.1.6.

Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

282.350.000,0

8.2.

Müdafiə

2.228.834.663,0

8.2.1.

Müdafiə qüvvələri

2.114.496.387,0

8.2.2.

Milli təhlükəsizlik

108.894.688,0

8.2.3.

Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.422.012,0

8.2.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

3.021.576,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1.208.181.941,0

8.3.1.

Məhkəmə hakimiyyəti

51.501.532,0

8.3.2.

Hüquq-mühafizə

862.886.713,0

8.3.3.

prokurorluq

58.003.801,0

8.3.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

235.789.895,0

8.4.

Təhsil

1.830.212.837,0

8.4.1.

Məktəbəqədər təhsil

157.372.405,0

8.4.2.

Ümumi təhsil

940.034.555,0

8.4.3.

İlk peşə-ixtisas təhsili

33.604.454,0

8.4.4.

Orta ixtisas təhsili

43.402.965,0

8.4.5.

Ali təhsil

37.190.136,0

8.4.6.

Əlavə təhsil

3.563.056,0

8.4.7.

Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

615.045.266,0

8.5.

Səhiyyə

830.812.993,0

8.5.1.

Poliklinikalar və ambulatoriyalar

108.149.929,0

8.5.2.

xəstəxanalar

347.672.051,0

8.5.3.

Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6.364.445,0

8.5.4.

Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4.895.358,0

8.5.5.

Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

363.731.210,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.698.760.194,0

8.6.1.

Sosial müdafiə xərcləri

2.663.423.730,0

8.6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

1.246.000.000,0

8.6.2.

Sosial təminat xərcləri

35.336.464,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

738.632.871,0

8.7.1.

Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

137.728.721,0

8.7.2.

Radio, televiziya və nəşriyyat

67.618.859,0

8.7.3.

Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

438.389.887,0

8.7.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

94.895.404,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

447.801.558,0

8.8.1.

Mənzil təsərrüfatı

90.651.523,0

8.8.2.

Kommunal təsərrüfatı

344.805.052,0

8.8.3.

Su təsərrüfatı

11.824.432,0

8.8.4.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

520.551,0

8.9.

Yanacaq və enerji

5.844.925,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

684.473.845,0

8.10.1.

Kənd təsərrüfatı

658.607.308,0

8.10.2.

Meşə təsərrüfatı

11.409.900,0

8.10.3.

Balıqçılıq və ovçuluq

2.592.113,0

8.10.4.

Ətraf mühitin mühafizəsi

4.375.780,0

8.10.5.

Hidrometeorologiya tədbirləri

7.488.744,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

3.024.648.000,0

8.11.1.

tikinti

3.003.276.000,0

8.11.1.1.

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

3.000.000.000,0

8.11.2.

Faydalı qazıntılar

21.372.000,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

129.958.976,0

8.12.1.

nəqliyyat

86.474.634,0

8.12.2.

rabitə

43.484.342,0

8.13.

İqtisadi fəaliyyət

360.000.000,0

8.13.1.

İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

186.000.000,0

8.13.1.1.

Sahibkarlığa dəstək

136.000.000,0

8.13.1.2.

İpotekaya dəstək

50.000.000,0

8.13.2.

İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

174.000.000,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1.243.139.056,0

8.14.1.

Məqsədli büdcə fondları

261.000.000,0

8.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

261.000.000,0

8.14.2.

Ehtiyat fondları

413.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

285.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

128.000.000,0

8.14.3.

Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

569.139.056,0

8.14.3.1.

Beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

26.000.000,0

8.14.3.2.

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

25.000.000,0

8.14.3.3.

Digər xidmətlər üzrə xərclər

518.139.056,0”

 

4. 10-cu maddə üzrə:

4.1. “6.602.000.000,0" rəqəmləri “7.010.000.000,0” rəqəmləri ilə, “5.730.624.457,0” rəqəmləri “6.138.624.457,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

4.2. Həmin maddədəki cədvəlin “1. Bakı” sətrində “6 015 106 000” rəqəmləri “6 423 106 000”  rəqəmləri ilə, “5 716 239 457” rəqəmləri “6 124 239 457” rəqəmləri ilə, “Yekun” sətrində “6 602 000 000” rəqəmləri “7 010 000 000” rəqəmləri ilə, “5 730 624 457” rəqəmləri

“6 138 624 457” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

5.  12-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 

                (Manatla)

12.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

301.064.641,0

12.1.1.

Faiz ödənişləri

43.623.646,0

12.1.2.

Əsas borc üzrə ödənişlər

257.440.995,0

12.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

1.474.032.351,0

12.2.1.

Faiz ödənişləri

334.309.734,0

12.2.2.

Əsas borc üzrə ödənişlər

1.139.722.617,0

 

6. 13-cü  maddədə “2 500 000,0” rəqəmləri “3 500 000,0” rəqəmləri ilə, “1 500 000,0” rəqəmləri “5 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

7. 15-ci maddədə “1 698 000,0” rəqəmləri “1 673 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

8. 16-cı maddədə “19 956 524,8” rəqəmləri “24 566 633,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

9. 17-ci maddədə “9 947 954,7” rəqəmləri “12 309 273,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 fevral 2016-cı il


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında