Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

№ 206

Bakı şəhəri, 15 may 2017-ci il

“Özəl tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan xidmətlərin və işlərin Siyahısı”nın, “Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı”nın, “Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin Siyahısı”nın və “Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 866 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Özəl tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan xidmətlərin və işlərin Siyahısı” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. “Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin Siyahısı” təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə).

4. “Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin Siyahısı” təsdiq edilsin (4 nömrəli əlavə).

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı”nın, “Tikintisinə icazə tələb olunmayan tikinti obyektləri istisna olmaqla, bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin Siyahısı”nın və “Tikintisinə icazə tələb olunmayan və məlumatlandırma icraatı istisna olmaqla, bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 27 fevral tarixli 34 nömrəli (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 2, maddə 155; 2013, № 6, maddə 743) və “Tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan işlər və xidmətlərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 31 mart tarixli 49 nömrəli (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 3, maddə 206) qərarları ləğv edilsin.

 Artur Rasi-zadə
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə  www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com  saytlarında tanış  ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2017-ci il 15 may

tarixli 206 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

                                                                       1 nömrəli əlavə

 

 

Özəl tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan xidmətlərin və işlərin

 

SİYAHISI

 

 1. Özəl tibb fəaliyyəti üzrə göstərilən xidmətlər

 

Sıra №-si

Xidmətlərin adı

1.1.

Ambulator tibbi xidmət

1.2.

Stasionar tibbi xidmət

1.3.

Səyyar tibbi xidmət

1.4.

Sanator-kurort müəssisələrində tibbi xidmət

1.5.

Tibbi profilaktika xidməti

 

 

 1. Özəl tibb fəaliyyəti üzrə göstərilən xidmətlərə uyğun görülən işlər

 

Sıra №-si

İşlərin adı

1

2

2.1.

Terapiya: 

2.1.1.

terapevtik

2.1.2.

pulmonoloji

2.1.3.

diyetoloji

2.1.4.

herontoloji

2.2.

Kardiologiya:

2.2.1.

kardioloji

2.3.

Qastroenterologiya:

2.3.1.

qastroenteroloji

2.4.

Nefrologiya:                                           

2.4.1.

nefroloji

2.5.

Endokrinologiya:

2.5.1.

endokrinoloji

2.6.

Revmatologiya:

2.6.1.

revmatoloji

1

2

2.7.

Hematologiya:

2.7.1.

hematoloji

2.8.

Allerqologiya:

2.8.1.

allerqoloji

2.9.

İmmunologiya:

2.9.1.

immunoloji

2.10.

Nevropatologiya:

2.10.1.

nevropatoloji

2.11.

Psixiatriya:

2.11.1.

psixiatrik

2.12.

Narkologiya:

2.12.1.

narkoloji

2.13.

Dermatologiya:

2.13.1.

dermatoloji

2.13.2.

kosmetoloji

2.14.

Fizioterapiya:

2.14.1.

fizioterapevtik

2.15.

Ümumi cərrahiyyə:

2.15.1

ümumi cərrahi

2.16.

Neyrocərrahiyyə:

2.16.1

neyrocərrahi

2.17.

Ürək-damar cərrahiyyəsi:

2.17.1.

ürək-damar cərrahi

2.18.

Plastik cərrahiyyə:

2.18.1.

plastik cərrahi

2.19.

Uşaq cərrahiyyəsi:

2.19.1.

uşaq cərrahi

2.20.

Urologiya:

2.20.1.

uroloji

2.21.

Travmatologiya-ortopediya:

2.21.1.

travmatoloji-ortopedik

2.22.

Anesteziologiya-reanimatologiya:

2.22.1.

anestezioloji-reanimatoloji

2.22.2.

toksikoloji

2.23.

Mama-ginekologiya:

2.23.1.

ginekoloji (ekstrakorporal mayalandırma istisna olmaqla)

2.23.2.

doğuşa yardım

2.24.

Stomatologiya:

2.24.1.

terapevtik stomatoloji

2.24.2.

cərrahi stomatoloji

2.24.3.

ortopedik stomatoloji

2.24.4.

ortodontik stomatoloji

2.24.5.

diş texniki

2.25.

Üz-çənə cərrahiyyəsi:

1

2

2.25.1.

üz-çənə cərrahi

2.26.

Pediatriya:

2.26.1.

pediatrik

2.27.

Şüa diaqnostikası:

2.27.1.

rentgenoloji

2.27.2.

radioloji

2.27.3.

nüvə-maqnit rezonansı

2.27.4.

kompüter tomoqrafiyası

2.27.5.

ultrasəs müayinəsi

2.28.

Oftalmologiya:

2.28.1.

oftalmoloji

2.29.

Otorinolarinqologiya:

2.29.1.

otorinolarinqoloji

2.30.

Patoloji anatomiya:

2.30.1.

histomorfoloji

2.31.

Genetika:

2.31.1.

genetik

2.32.

Epidemiologiya:

2.32.1.

dezinfeksiya

2.32.2.

dezinseksiya

2.32.3.

deratizasiya

2.33.

Mikrobiologiya:

2.33.1.

mikrobioloji

2.33.2.

virusoloji

2.34.

Laboratoriya:

2.34.1.

klinik

2.34.2.

klinik-biokimyəvi

2.34.3.

immunogenetik

 

Qeyd. Bu Siyahıda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmış “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

____________________

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2017-ci il 15 may

tarixli 206 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

                                                                       2 nömrəli əlavə

 

 

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin

 

SİYAHISI

 

Sıra №-si

İşlərin adı

1.

Mühəndis-geodeziya

2.

Mühəndis-geoloji axtarış

3.

Mühəndis-hidrogeoloji axtarış

4.

Geofiziki

5.

Qruntların laboratoriya tədqiqatı

 

Qeyd. Bu Siyahıda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmış “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

____________________

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2017-ci il 15 may

tarixli 206 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

                                                                       3 nömrəli əlavə

 

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin

 

SİYAHISI

 

 

Sıra №-si

İşlərin və xidmətlərin adı

1

                                                   2

1.

Xüsusi torpaq işləri:

1.1.

ankerlərin torpağa bərkidilməsi və binaların “torpaqda divar” üsulu ilə tikilməsi

1.2.

enmə quyularının və kessonların qurulması

1.3.

qazma-partlayış işləri və qaya torpaqlarının çıxarılması

2.

Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması

3.

Metal konstruksiyaların quraşdırılması

4.

Ağac konstruksiyaların quraşdırılması

5.

Fasad işləri

6.

Svay işləri

7.

 Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri 

8.

Hidrotexniki işlər:

8.1.

sualtı-texniki işlər

8.2.

dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi

8.3.

limanların tikintisi

8.4.

pirslərin tikintisi

8.5.

sahilbərkitmə işləri

8.6.

su anbarları

9.

Yol tikintisi:

9.1.

avtomobil yolları

9.2.

aerodromların uçuş-enmə zolaqları

9.3.

elektrik sərnişin nəqliyyatı (tramvay, trolleybus və hava-kanat xətləri) yolları

9.4.

nəqliyyat tunelləri və metropolitenlər

9.5.

dəmiryol xətləri

10.

Körpülərin, estakadaların və yol ötürücülərinin tikintisi

11.

Xüsusi  qurğuların tikintisi və quraşdırılması:

11.1.

radiorabitə, radio və televiziya qurğuları  və qüllələr 

11.2.

rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)

1

2

11.3.

elektrik ötürücü xətləri

12.

Sənaye və mülki  obyektlərin tikintisi:

12.1.

aşırımı 24 metrədək

12.2.

aşırımı 24 metr və daha çox

12.3.

hündürlüyü 65 metrədək

12.4.

hündürlüyü 65 metr və daha çox

12.5.

tutumu 5 min nəfərədək

12.6.

tutumu 5 min nəfər və daha çox

 

Qeyd. Bu Siyahıda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmış “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

__________________

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2017-ci il 15 may

tarixli 206 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

                                                                       4 nömrəli əlavə

 

Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi          üzrə işlərin

 

SİYAHISI

 

Sıra №-si

İşlərin adı

1

2

1.

Ərazi planlaşdırılması:

1.1.

ümumi planlar və yaşayış məntəqələrinin baş planlarının hazırlanması

1.2.

müfəssəl planların hazırlanması

2.

Tikinti obyektlərinin memarlıq layihələndirilməsi:

2.1.

bina və qurğuların memarlıq layihələndirilməsi

2.2.

memarlıq abidələrinin bərpası

3.

İnşaat konstruksiyalarının layihələndirilməsi

4.

Nəqliyyat qurğularının layihələndirilməsi:

4.1.

dəmir yollarının  layihələndirilməsi

4.2.

tunel, körpü və yolötürücülərinin layihələndirilməsi

4.3.

avtomobil yollarının layihələndirilməsi

4.4.

aerodromların uçuş-enmə zolaqlarının layihələndirilməsi

4.5.

metropolitenlərin layihələndirilməsi

4.6.

magistral boru kəmərlərinin layihələndirilməsi

5.

Hidrotexniki  qurğuların layihələndirilməsi

6.

Meliorasiya qurğularının layihələndirilməsi

7.

Mühəndis sistemlərinin layihələndirilməsi:

7.1.

yüksəkgərginlikli elektrik enerjisinin ötürücü xətləri və qurğularının layihələndirilməsi

7.2.

elektrik təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi

7.3.

su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsi

7.4.

istilik və qaz təchizatı, soyuqluq təchizatı, ventilyasiya və kondisionerləşdirmə sistemlərinin layihələndirilməsi

7.5.

rabitə, radio və televiziya sistemlərinin layihələndirilməsi

7.6.

nəzarət-ölçü cihazları, yanğın-mühafizə siqnalizasiya və avtomatik yanğınsöndürmə  sistemlərinin layihələndirilməsi

8.

Layihələrin xüsusi bölmələrinin işlənilməsi:

8.1.

tikintinin təşkilinin layihələndirilməsi

8.2.

smetaların tərtib edilməsi

1

2

9.

Bina, qurğu və mühəndis sistemlərinin texniki vəziyyətinin müayinəsi:

9.1.

bina və qurğuların müayinəsi

9.2.

mühəndis sistemlərinin müayinəsi

10.

Baş layihəçi funksiyasının həyata keçirilməsi (fəaliyyət sahələri üzrə)

 

Qeyd. Bu Siyahıda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmış “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

__________________

 

          №-li nüsxə


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında