Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət  büdcəsinin  gəlirləri         14 566 000,0 min manat, xərcləri 16 264 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 13 799 654,5 min manat, yerli gəlirləri 766 345,5 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 14 722 749,0 min manat, yerli xərcləri 1 541 251,0  min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

Sıra №-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ (min manatla)

1

2

3

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

957 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

1 806 600,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

174 200,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

3 336 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

1 120 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

280 000,0

2.7.

Aksizlər

637 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

105 000,0

2.8.

Yol vergisi

87 000,0

2.8.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

17 000,0

2.9.

Mədən vergisi

107 200,0

2.10.

Gömrük rüsumları

348 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

118 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

  25 553,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

5 290,0

2.14.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

6 000 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

  7 000,0         

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

6 000,0

2.17.

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

3 000,0

2.18.

Dövlət rüsumu

105 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

305 000,0

2.20.

Sair vergi daxilolmaları

180 000,0

2.21.

Sair daxilolmalar

28 157,0

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

3.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

290 000,0

3.1.1.

Yol vergisi

87 000,0

3.1.2.

Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

  10 000,0

3.1.3.

İdxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

45 000,0

3.1.4.

İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

64 700,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

12 500,0

3.1.6.

Nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların  texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

15 500,0

3.1.7.

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

55 300,0

Maddə 4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

6.1. bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2016-cı il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa);

6.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, aksiz markalarının satışından daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri tam həcmdə.

Maddə 7. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2016-cı il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

 

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

Sıra №-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

2.416.862.479,0

8.1.1.

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

538.323.218,0

8.1.2.

Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

193.300.000,0

8.1.3.

Elm xərcləri

131.721.750,0

8.1.4.

Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

16.232.362,0

8.1.5.

Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

1.249.735.149,0

8.1.6.

Yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

282.350.000,0

8.2.

Müdafiə

1.837.821.237,0

8.2.1.

Müdafiə qüvvələri

1.723.482.961,0

8.2.2.

Milli təhlükəsizlik

108.894.688,0

8.2.3.

Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.422.012,0

8.2.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

3.021.576,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

1.138.758.292,0

8.3.1.

Məhkəmə hakimiyyəti

51.928.060,0

8.3.2.

Hüquq-mühafizə

863.261.182,0

8.3.3.

Prokurorluq

58.493.009,0

8.3.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

165.076.041,0

8.4.

Təhsil

1.713.513.135,0

8.4.1.

Məktəbəqədər təhsil

157.372.405,0

8.4.2.

Ümumi təhsil

940.134.626,0

8.4.3.

İlk-peşə ixtisas təhsili

33.724.900,0

8.4.4.

Orta ixtisas təhsili

43.563.736,0

8.4.5.

Ali təhsil

37.235.595,0

8.4.6.

Əlavə təhsil

3.574.175,0

8.4.7.

Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

497.907.698,0

8.5.

Səhiyyə

744.855.809,0

8.5.1.

Poliklinikalar və ambulatoriyalar

108.294.921,0

8.5.2.

Xəstəxanalar

352.704.877,0

8.5.3.

Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6.770.121,0

8.5.4.

Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4.945.567,0

8.5.5.

Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

272.140.323,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1.896.554.714,0

8.6.1.

Sosial müdafiə xərcləri

1.860.773.359,0

8.6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

1.100.000.000,0

8.6.2.

Sosial təminat xərcləri

35.781.355,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

652.748.607,0

8.7.1.

Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

140.941.256,0

8.7.2.

Radio, televiziya və nəşriyyat

66.916.442,0

8.7.3.

Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

359.284.985,0

8.7.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

85.605.924,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

416.763.883,0

8.8.1.

Mənzil təsərrüfatı

90.651.523,0

8.8.2.

Kommunal təsərrüfatı

311.767.377,0

8.8.3.

Su təsərrüfatı

13.824.432,0

8.8.4.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

520.551,0

8.9.

Yanacaq və enerji

5.654.925,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

596.599.165,0

8.10.1.

Kənd təsərrüfatı

570.384.822,0

8.10.2.

Meşə təsərrüfatı

11.603.369,0

8.10.3.

Balıqçılıq və ovçuluq

2.650.803,0

8.10.4.

Ətraf mühitin mühafizəsi

4.423.061,0

8.10.5.

Hidrometeorologiya tədbirləri

7.537.110,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

3.578.856.000,0

8.11.1.

Tikinti

3.558.076.000,0

8.11.1.1.

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

3.554.800.000,0

8.11.2.

Faydalı qazıntılar

20.780.000,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

114.787.486,0

8.12.1.

Nəqliyyat

83.174.634,0

8.12.2.

Rabitə

31.612.852,0

8.13.

iqtisadi fəaliyyət

254.000.000,0

8.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

116.000.000,0

8.13.1.1.

Sahibkarlığa dəstək

66.000.000,0

8.13.1.2.

İpotekaya dəstək

50.000.000,0

8.13.2.

İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

138.000.000,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

896.224.268,0

8.14.1.

Məqsədli büdcə fondları

290.000.000,0

8.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

290.000.000,0

8.14.2.

Ehtiyat fondları

385.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

285.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

100.000.000,0

8.14.3.

Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

221.224.268,0

8.14.3.1.

Beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

26.000.000,0

8.14.3.2.

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

25.000.000,0

8.14.3.3.

Digər xidmətlər üzrə xərclər

170.224.268,0

 

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 6.602.000.000,0 manat, o cümlədən “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 108.000.000,0 manat, yerli xərclər 1.538.281.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 5.730.624.457,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 774.905.457,0 manat məbləğində təsdiq edilsin. Həmin şəhər və rayonların dövlət büdcəsinin yerli xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətləri üzrə gəlirləri 2.970.000,0 manat, xərcləri 2.970.000,0 manat təsdiq edilsin.

   (manatla)

Sıra №

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

 

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

 

 

cəmi

O cümlədən

 

 

 

 

 

 

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Şəhərlər:

 

 

 

 

 

1

Bakı

6 015 106 000

88 471 000

210 395 543

5 716 239 457

0

2

Gəncə

43 195 000

1 006 000

59 268 401

0

17 079 401

3

Lənkəran

16 000 000

224 000

35 028 375

0

19 252 375

4

Mingəçevir

29 267 000

173 000

29 094 000

0

0

5

Naftalan

3 762 000

12 000

3 750 000

0

0

6

Sumqayıt

83 964 000

1 064 000

68 515 000

14 385 000

0

7

Şəki

18 640 000

278 000

36 867 254

0

18 505 254

8

Şirvan

16 210 000

579 000

15 631 000

0

0

9

Yevlax

14 360 000

428 000

23 304 309

0

9 372 309

10

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar:

 

 

 

 

 

11

Abşeron

34 839 000

245 000

34 594 000

0

0

12

Ağcabədi

8 200 000

175 000

24 835 872

0

16 810 872

13

Ağdam

5 110 000

115 000

38 489 542

0

33 494 542

14

Ağdaş

5 100 000

87 000

19 832 464

0

14 819 464

15

Ağstafa

4 200 000

112 000

16 743 545

0

12 655 545

16

Ağsu

3 400 000

70 000

14 606 050

0

11 276 050

17

Astara

9 246 000

4 040 000

18 709 157

0

13 503 157

18

Balakən

4 750 000

1 488 000

16 470 032

0

13 208 032

19

Beyləqan

8 300 000

94 000

16 171 117

0

7 965 117

20

Bərdə

10 600 000

125 000

29 178 132

0

18 703 132

21

Biləsuvar

5 300 000

898 000

15 080 851

0

10 678 851

22

Cəbrayıl

1 400 000

48 000

12 999 701

0

11 647 701

23

Cəlilabad

6 883 000

128 000

31 505 957

0

24 750 957

24

Daşkəsən

2 900 000

10 000

11 605 645

0

8 715 645

25

Füzuli

6 475 000

76 000

29 091 703

0

22 692 703

26

Gədəbəy

4 560 000

46 000

24 814 943

0

20 300 943

27

Goranboy

4 650 000

60 000

23 568 763

0

18 978 763

28

Göyçay

8 600 000

105 000

20 560 171

0

12 065 171

29

Göygöl

4 400 000

41 000

14 895 905

0

10 536 905

30

Hacıqabul

5 100 000

78 000

10 775 929

0

5 753 929

31

Xaçmaz

18 668 000

147 000

30 692 438

0

12 171 438

32

Xızı

1 865 000

13 000

5 629 746

0

3 777 746

33

Xocalı

420 000

18 000

3 935 870

0

3 533 870

34

Xocavənd

748 000

32 000

5 074 908

0

4 358 908

35

İmişli

20 123 000

73 000

20 050 000

0

0

36

İsmayıllı

5 698 000

58 000

19 856 463

0

14 216 463

37

Kəlbəcər

1 400 000

26 000

21 615 151

0

20 241 151

38

Kürdəmir

7 000 000

78 000

18 202 070

0

11 280 070

39

Qax

3 500 000

54 000

16 454 555

0

13 008 555

40

Qazax

6 750 000

136 000

19 670 799

0

13 056 799

41

Qəbələ

13 019 000

78 000

19 679 976

0

6 738 976

42

Qobustan

2 900 000

58 000

8 689 985

0

5 847 985

43

Quba

12 900 000

163 000

28 820 951

0

16 083 951

44

Qubadlı

2 300 000

38 000

10 922 072

0

8 660 072

45

Qusar

5 170 000

67 000

19 176 194

0

14 073 194

46

Laçın

2 200 000

90 000

22 452 932

0

20 342 932

47

Lerik

2 188 000

20 000

16 783 468

0

14 615 468

48

Masallı

8 400 000

162 000

27 137 969

0

18 899 969

49

Neftçala

5 300 000

56 000

15 106 649

0

9 862 649

50

Oğuz

2 900 000

48 000

11 271 684

0

8 419 684

51

Saatlı

7 981 000

48 000

18 791 762

0

10 858 762

52

Sabirabad

10 400 000

82 000

25 808 719

0

15 490 719

53

Salyan

7 800 000

90 000

22 677 232

0

14 967 232

54

Samux

2 800 000

62 000

12 960 087

0

10 222 087

55

Siyəzən

4 000 000

30 000

8 051 748

0

4 081 748

56

Şabran

4 374 000

42 000

11 226 482

0

6 894 482

57

Şamaxı

6 700 000

86 000

19 446 147

0

12 832 147

58

Şəmkir

10 960 000

206 000

39 066 037

0

28 312 037

59

Şuşa

1 280 000

14 000

7 226 837

0

5 960 837

60

Tərtər

4 600 000

52 000

15 755 791

0

11 207 791

61

Tovuz

14 350 000

5 282 000

32 931 334

0

23 863 334

62

Ucar

4 200 000

72 000

15 612 752

0

11 484 752

63

Yardımlı

2 000 000

19 000

14 069 275

0

12 088 275

64

Zaqatala

7 270 000

152 000

23 754 468

0

16 636 468

65

Zəngilan

2 200 000

40 000

9 446 025

0

7 286 025

66

Zərdab

3 119 000

32 000

13 849 063

0

10 762 063

 

Yekun:

6 602 000 000

108 000 000

1 538 281 000

5 730 624 457

774 905 457

Maddə 11. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin şəhər və rayonlara, onların  xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

(manatla)

12.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

301.064.641,0

12.1.1.

Faiz ödənişləri

43.623.646,0

12.1.2.

Əsas borc üzrə ödənişlər

257.440.995,0

12.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

948.670.508,0

12.2.1.

Faiz ödənişləri

214.233.599,0

12.2.2.

Əsas borc üzrə ödənişlər

734.436.909,0

Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 2 500 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 500 000,0 min manat təsdiq edilsin.

Maddə 14. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

Maddə 15. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 1 698 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, daxili və xarici borclanmadan daxilolmalar, xarici qrantlar və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçirilsin.

Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 19 956 524,8 min manat müəyyən edilsin.

Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il icmal büdcəsinin kəsiri 9 947 954,7 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

Maddə 18. Bu Qanun 2016-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 oktyabr 2015-ci il

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında