Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 6-cı bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsini “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 20 iyun tarixli 1010-IVQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8, (II kitab), maddə 585; 2001, № 7, maddə 455; 2002, № 1, maddə 9, № 5, maddə 233, № 8, maddə 463; 2003, № 6, maddə 276; 2004, № 5, maddə 321, № 7, maddə 505, № 8, maddə 598, № 10, maddə 761, № 11, maddə 890; 2005, № 1, maddə 4, № 4, maddə 278, № 6, maddə 462, № 8, maddə 686, № 10, maddə 874, № 12, maddə 1079; 2006, № 1, maddə 3, № 2, maddə 64, № 5, maddə 390, № 10, maddə 847, № 11, maddə 929, № 12, maddə 1032; 2007, № 2, maddələr 65, 68, № 6, maddə 560, № 7, maddə 712, № 8, maddə 756, № 11, maddə 1049, № 12, maddə 1221; 2008, № 6, maddə 462, № 7, maddələr 606, 607, № 12, maddələr 1045, 1049; 2009, № 5, maddə 315, № 7, maddə 517, № 12, maddə 966; 2010, № 3, maddələr 171, 173, 178, № 7, maddə 593, № 12, maddə 1058; 2011, № 6, maddə 480, № 7, maddələr 589, 599; 2012, № 7, maddə 674, № 11, maddə 1062, № 12, maddə 1215; 2013, № 2, maddə 77, № 6, maddələr 616, 626, № 7, maddə 786, № 11, maddə 1265, № 12, maddə 1493; 2014, № 2, maddələr 90, 102, № 4, maddələr 328, 344, № 6, maddə 600, № 11, maddələr 1354, 1362) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 7.0.12-ci maddədən “birinci instansiya məhkəməsinin andlı iclasçıların iştirakı ilə çıxarılmış və ya” sözləri çıxarılsın.

2. 7.0.14-cü maddədən “və ya andlı iclasçıların iştirakı ilə” sözləri çıxarılsın.

3. 7.0.15-7.0.17-ci, 7.0.44-cü, 24-cü, 79-cu, 81.3-cü, 82-ci, 83-cü, 84.6.6-cı, 91.5.26-cı, 92.9.13-cü, 110-cu, 111-ci, 125.9-cu, 192-ci, 197.1.3-cü maddələr, XLVI fəsil və 408.2.1 - 408.2.3-cü maddələr ləğv edilsin.

4. 25-ci maddənin adından və 25.4-cü maddədən “və andlı iclasçıların” sözləri, 25.1-25.3-cü maddələrdən “və andlı iclasçılar” sözləri, 25.5-ci maddədən “, andlı iclasçılardan” sözləri çıxarılsın.

5. 28.3-cü maddədən “və ya andlı iclasçı” sözləri çıxarılsın.

6. 33.1-ci maddədən “və andlı iclasçılar” sözləri, 33.4-cü maddədən “və andlı iclasçıların” sözləri çıxarılsın.

7. 41.5-ci maddənin ikinci cümləsi çıxarılsın.

8. 42.1.4-cü maddənin sonunda nöqtəli vergül işarəsi nöqtə işarəsi ilə əvəz edilsin və 42.1.5-ci maddə ləğv edilsin.

9. 73.2-ci maddədən “və andlılar məhkəməsi” sözləri çıxarılsın.

10. 78.3-cü maddədən “andlı iclasçıların iştirakı ilə və ya” sözləri, 78.6-cı maddədən “və ya andlı iclasçının” sözləri çıxarılsın.

11. 80.4-cü maddədə “Andlı iclasçıların iştirakı ilə, habelə hakimlər” sözləri “Hakimlər” sözü ilə əvəz edilsin.

12. 81.1-ci maddənin birinci cümləsi çıxarılsın.

13. 95.2.4-cü maddədən “andlı iclasçı,” sözləri çıxarılsın.

14. 99.2-ci maddədən “andlı iclasçılar,” sözləri çıxarılsın.

15. 107.2-ci maddədən “andlı iclasçının,” sözləri və “110,” rəqəmləri, 107.3.3-cü maddədən “, yaxud andlı iclasçıya” sözləri, 107.4-cü maddədən “və ya andlı iclasçıya” sözləri, 107.8-ci maddədən “, andlı iclasçı” sözləri, 107.9-cu maddədən isə “və bu halda andlı iclasçı hakimdən əvvəl kənarlaşdırılmalıdır” sözləri çıxarılsın.

16. 107.7-ci maddənin ikinci cümləsindən “və ya andlı iclasçıya” sözləri çıxarılsın və həmin maddədə “müvafiq olaraq hakimə, yaxud andlı iclasçıya” sözləri “hakimə” sözü ilə əvəz edilsin.

17. 109.3.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“109.3.1. birinci instansiya məhkəməsində cinayət işinə, yaxud cinayət təqibi ilə bağlı digər materiala hakim tərəfindən təkbaşına baxıldıqda, hakimin özü-özünə və ya ona edilmiş etirazı - həmin məhkəmənin sədri;”.

18. 112.4.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“112.4.2. cinayət işinə və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiala hakim tərəfindən təkbaşına baxılması zamanı - məhkəmə iclasında sədrlik edən;”.

19. 114.1.1-ci maddədən “andlı iclasçı ilə,” sözləri, 114.1.2-ci maddədən “andlı iclasçı,” sözləri çıxarılsın.

20. 116.3.1-ci maddədən “və ya andlılar məhkəməsinin iştirakı ilə” sözləri çıxarılsın.

21. 117.3.3-cü maddədən “və ya andlı iclasçıların iştirakı ilə” sözləri çıxarılsın.

22. 118.3.2-ci maddədən “və ya andlı iclasçılar tərəfindən” sözləri çıxarılsın.

23. 145.2-ci maddədən “və ya andlı iclasçılar” sözləri çıxarılsın.

24. 299.3.5-ci maddənin sonunda nöqtəli vergül işarəsi nöqtə işarəsi ilə əvəz edilsin və 299.3.6-cı maddə ləğv edilsin.

25. 301.2.7-ci maddədən “və müvafiq hallarda andlı iclasçılar kollegiyasının seçilməsində iştirak etmək üçün çağırılmalı olan andlı iclasçılarının sayının müəyyən edilməsi” sözləri çıxarılsın.

26. 346.1.11-ci maddədən “güzəşt edilməsi, həmin cinayətə görə nəzərdə tutulmuş cəzadan daha yüngül cəzanın təyin edilməsi haqqında andlı iclasçıların verdikti,” sözləri çıxarılsın.

27. 381.2.3-381.2.5-ci maddələrdən “andlılar məhkəməsinin çıxardığı hökmlər istisna olmaqla,” sözləri çıxarılsın.

28. 408.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“408.1. Kassasiya şikayəti və ya kassasiya protesti bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda apellyasiya instansiyası məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış hökm və qərarlardan verilə bilər.”.

29. 412.1-ci maddənin ikinci cümləsindən, 414.2-ci və 416.0-cı maddələrdən “birinci və ya” sözləri çıxarılsın.

30. 414.4-cü maddənin ikinci cümləsindən “birinci, yaxud” sözləri çıxarılsın.

31. 414.7-ci maddədən “müvafiq olaraq birinci və ya” sözləri çıxarılsın.

32. 416.0.9-cu maddədən “və ya andlı iclasçıların verdiktinə uyğun olaraq güzəşt edib yolverilməz” sözləri çıxarılsın.

33. 416.0.17-ci maddədə “107-118" rəqəmləri ”107-109, 112-118" rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

34. 419.7-ci, 419.10.4-cü, 419.12-ci, 419.12.4-cü, 419.12.5-ci maddələrdən “müvafiq olaraq birinci və ya ” sözləri çıxarılsın.

35. 419.10.1-ci maddədən “müvafiq olaraq birinci və” sözləri çıxarılsın.

36. 419.10.2-ci maddədən “andlı iclasçıların iştirakı ilə birinci instansiya məhkəməsində və ya” sözləri çıxarılsın.

37. 420-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“420.1. Məhkəmənin hökmü və ya qərarı kassasiya qaydasında ləğv edildikdən sonra apellyasiya instansiyası məhkəməsində cinayət işinin, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materiallarının və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayətin yenidən baxılması bu Məcəllənin 381 - 407-ci maddələrinə müvafiq olaraq aparılır.

420.2. Cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət apellyasiya instansiyası məhkəməsinə yeni məhkəmə baxışına göndərilərkən məhkumun vəziyyətini pisləşdirən qərar yalnız hökmün dövlət ittihamçısının kassasiya protesti və ya zərər çəkmiş şəxsin, yaxud onun nümayəndəsinin kassasiya şikayəti əsasında ləğv edildiyi halda qəbul edilə bilər.".

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 fevral 2015-ci il


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında