Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Azərbaycan  Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

 

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 19 438 000,0 min manat, xərcləri 21 100 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 18 603 462,0 min manat, yerli gəlirləri 834 538,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 19 446 050,0 min manat, yerli xərcləri 1 653 950,0  min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

 

Sıra №-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(min manatla)

1

2

3

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

982 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 211 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

48 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

148 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

3 456 000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

 

1 104 000,0

 2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

145 000,0

2.7.

Aksiz

 684 000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

 

120 000,0

2.8.

Yol vergisi

67 600,0

2.8.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

 

17 600,0

2.9.

Mədən vergisi

116 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

348 400,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

 

 

 

  195 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

                 14 051,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

 

2 490,0

2.14.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

 

10 388 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

               

 

    7 000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

 

6 000,0

2.17.

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

3 000,0

2.18.

Dövlət rüsumu

115 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

 

300 000,0

2.20.

Sair vergi daxilolmaları

180 000,0

2.21.

Sair daxilolmalar

21 459,0

 

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu və “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

 

3.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

290 000,0

3.1.1.

yol vergisi

67 600,0

3.1.2.

mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

 

         

10 000,0

3.1.3.

idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

56 500,0

3.1.4.

idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

 

52 600,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

         

13 500,0

3.1.6.

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların  texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

         

14 500,0

3.1.7.

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

 

75 300,0

3.2.

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”

160 000,0

3.2.1.

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

 

160 000,0

 

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.

 

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

 

Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

 

6.1. bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2015-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa);

6.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, aksiz markalarının satışından daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri tam həcmdə.

Maddə 7. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2015-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

 

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

 

Sıra №-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

2.046.976.714,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

544.845.311,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük

haqqı xərcləri

210.413.677,0

8.1.3.

elm xərcləri

150.457.284,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

62.158.290,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

776.202.152,0

8.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

297.700.000,0

8.2.

Müdafiə

1.778.529.044,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.651.220.836,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

121.089.332,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.831.126,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

3.387.750,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

1.227.080.304,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

52.317.063,0

8.3.2.

hüquq mühafizə

913.902.007,0

8.3.3.

prokurorluq

59.566.142,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

201.295.092,0

8.4.

Təhsil

1.711.180.403,0

8.4.1.

məktəbəqədər təhsil

165.575.447,0

8.4.2.

ümumi təhsil

898.254.044,0

8.4.3.

ilk-peşə ixtisas təhsili

34.287.423,0

8.4.4.

orta ixtisas təhsili

44.646.660,0

8.4.5.

ali təhsil

39.215.650,0

8.4.6.

əlavə təhsil

3.472.394,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

525.728.785,0

8.5.

Səhiyyə

777.668.395,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

110.099.666,0

8.5.2.

xəstəxanalar

359.005.690,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

7.085.118,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4.947.379,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

296.530.542,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.040.534.753,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2.006.704.745,0

8.6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

 

1.100.000.000,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

33.830.008,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

348.317.149,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

149.216.387,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat 

66.498.529,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

47.961.938,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

84.640.295,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

443.775.811,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

77.589.510,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

349.473.482,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

16.192.268,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

520.551,0

8.9.

Yanacaq və enerji

7.625.690,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

596.152.076,0

8.10.1.

kənd təsərrüfatı

568.688.675,0

8.10.2.

meşə təsərrüfatı

12.057.200,0

8.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2.980.132,0

8.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

4.535.113,0

8.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7.890.956,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

6.951.624.561,0

8.11.1.

sənaye

2.000.000,0

8.11.2.

tikinti

6.932.776.128,0

8.11.2.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

6.930.000.000,0

8.11.3.

faydalı qazıntılar

16.848.433,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

128.335.727,0

8.12.1.

nəqliyyat

85.798.309,0

8.12.2.

rabitə

42.537.418,0

8.13.

İqtisadi fəaliyyət

345.280.150,0

8.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

207.250.000,0

8.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

157.250.000,0

8.13.1.2.

ipotekaya dəstək

50.000.000,0

8.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

138.030.150,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2.696.919.223,0

8.14.1.

məqsədli büdcə fondları

450.000.000,0

8.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

290.000.000,0

8.14.1.2.

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”

160.000.000,0

8.14.2.

ehtiyat fondları

725.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

382.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

343.000.000,0

8.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1.521.919.223,0

8.14.3.1.

xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər

1.270.561.799,0

8.14.3.2.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

60.000.000,0

8.14.3.3.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

25.000.000,0

8.14.3.4.

digər xidmətlər üzrə xərclər

166.357.424,0

 

 

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.112.000.000,0 manat, o cümlədən “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 88.000.000,0 manat, yerli xərcləri 1.650.980.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.192.432.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 819.412.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin. Həmin şəhər və rayonların dövlət büdcəsinin yerli xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətləri üzrə gəlirləri 2.970.000,0 manat, xərcləri 2.970.000,0 manat təsdiq edilsin.

 

   (manatla)

Sıra №-si

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdi-rilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

o cümlədən

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ

1

2

3

4

5

6

7

 

Şəhərlər:

 

 

 

 

 

1

Bakı

6 494 000 000

66 622 000

243 597 000

6 183 781 000

0

2

Gəncə

41 084 000

1 006 000

65 049 000

0

24 971 000

3

Lənkəran

16 906 000

224 000

37 639 000

0

20 957 000

4

Mingəçevir

32 761 000

173 000

32 588 000

0

0

5

Naftalan

3 171 000

12 000

4 060 000

0

901 000

6

Sumqayıt

84 964 000

1 064 000

75 249 000

8 651 000

0

7

Şəki

21 238 000

278 000

38 780 000

0

17 820 000

8

Şirvan

17 406 000

579 000

16 827 000

0

0

9

Yevlax

14 816 000

428 000

23 681 000

0

9 293 000

10

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar:

 

 

 

 

 

11

Abşeron

36 117 000

245 000

35 872 000

0

0

12

Ağcabədi

7 814 000

175 000

25 689 000

0

18 050 000

13

Ağdam

5 708 000

115 000

39 167 000

0

33 574 000

14

Ağdaş

5 906 000

87 000

21 796 000

0

15 977 000

15

Ağstafa

4 406 000

112 000

17 702 000

0

13 408 000

16

Ağsu

3 608 000

70 000

15 231 000

0

11 693 000

17

Astara

10 934 000

5 040 000

19 759 000

0

13 865 000

18

Balakən

4 904 000

1 538 000

17 549 000

0

14 183 000

19

Beyləqan

7 234 000

94 000

16 876 000

0

9 736 000

20

Bərdə

11 016 000

125 000

30 974 000

0

20 083 000

21

Biləsuvar

5 570 000

898 000

16 480 000

0

11 808 000

22

Cəbrayıl

1 476 000

48 000

13 219 000

0

11 791 000

23

Cəlilabad

7 618 000

128 000

32 439 000

0

24 949 000

24

Daşkəsən

2 878 000

10 000

12 255 000

0

9 387 000

25

Füzuli

7 560 000

76 000

30 157 000

0

22 673 000

26

Gədəbəy

4 516 000

46 000

26 306 000

0

21 836 000

27

Goranboy

4 858 000

60 000

24 831 000

0

20 033 000

28

Göyçay

8 874 000

105 000

22 767 000

0

13 998 000

29

Göygöl

4 478 000

41 000

15 706 000

0

11 269 000

30

Hacıqabul

5 171 000

78 000

11 270 000

0

6 177 000

31

Xaçmaz

22 649 000

147 000

32 346 000

0

9 844 000

32

Xızı

1 810 000

13 000

6 080 000

0

4 283 000

33

Xocalı

430 000

18 000

4 006 000

0

3 594 000

34

Xocavənd

846 000

32 000

5 393 000

0

4 579 000

35

İmişli

20 903 000

72 000

20 831 000

0

0

36

İsmayıllı

5 778 000

58 000

21 034 000

0

15 314 000

37

Kəlbəcər

1 486 000

26 000

22 160 000

0

20 700 000

38

Kürdəmir

7 830 000

78 000

18 742 000

0

10 990 000

39

Qax

3 566 000

54 000

17 772 000

0

14 260 000

40

Qazax

6 852 000

136 000

21 019 000

0

14 303 000

41

Qəbələ

12 974 000

78 000

20 713 000

0

7 817 000

42

Qobustan

2 532 000

58 000

9 138 000

0

6 664 000

43

Quba

16 712 000

163 000

30 963 000

0

14 414 000

44

Qubadlı

2 962 000

38 000

11 208 000

0

8 284 000

45

Qusar

6 380 000

67 000

19 927 000

0

13 614 000

46

Laçın

2 222 000

90 000

22 628 000

0

20 496 000

47

Lerik

2 248 000

20 000

18 291 000

0

16 063 000

48

Masallı

8 778 000

162 000

28 222 000

0

19 606 000

49

Neftçala

5 438 000

56 000

16 423 000

0

11 041 000

50

Oğuz

2 995 000

48 000

11 864 000

0

8 917 000

51

Saatlı

8 560 000

48 000

19 565 000

0

11 053 000

52

Sabirabad

10 743 000

82 000

27 307 000

0

16 646 000

53

Salyan

8 516 000

90 000

25 147 000

0

16 721 000

54

Samux

2 892 000

62 000

13 419 000

0

10 589 000

55

Siyəzən

4 180 000

30 000

8 765 000

0

4 615 000

56

Şabran

4 732 000

42 000

12 136 000

0

7 446 000

57

Şamaxı

7 269 000

86 000

21 224 000

0

14 041 000

58

Şəmkir

11 800 000

206 000

41 001 000

0

29 407 000

59

Şuşa

1 466 000

14 000

7 635 000

0

6 183 000

60

Tərtər

4 834 000

52 000

16 732 000

0

11 950 000

61

Tovuz

14 746 000

6 082 000

34 775 000

0

26 111 000

62

Ucar

4 605 000

72 000

16 320 000

0

11 787 000

63

Yardımlı

2 148 000

19 000

14 892 000

0

12 763 000

64

Zaqatala

7 368 000

152 000

25 377 000

0

18 161 000

65

Zəngilan

2 300 000

40 000

9 772 000

0

7 512 000

66

Zərdab

3 458 000

32 000

14 638 000

0

11 212 000

 

Cəmi:

7 112 000 000

88 000 000

1 650 980 000

6 192 432 000

819 412 000

 

 

Maddə 11. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin şəhər və rayonlara, onların  xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

 

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 

(manatla)

12.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

73.238.537,0

12.1.1.

faiz ödənişləri

20.201.553,0

12.1.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

53.036.984,0

12.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

702.963.615,0

12.2.1.

faiz ödənişləri

239.670.496,0

12.2.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

463.293.119,0

 

 

Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 500 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 500 000,0 min manat təsdiq edilsin.

 

Maddə 14. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

 

Maddə 15. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 1 662 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, qiymətli kağızların yerləşdirilməsindən daxilolmalar, xarici qrantlar və 2015-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçirilsin.

 

Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 25 911 017,9 min manat müəyyən edilsin.

 

Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il icmal büdcəsinin kəsiri 15 439 795,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

Maddə 18. Bu Qanun 2015-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 noyabr 2014-cü il.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır.



 • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlar



Təqvim

Hava haqqında