NÖVBƏDƏNKƏNAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİNİN HAZIRLANIB KEÇİRİLMƏSİ ÜZRƏ ƏSAS HƏRƏKƏT VƏ TƏDBİRLƏRİN T Ə Q V İ M P L A N I

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi  Seçki Komissiyasının 6 fevral
2018-ci  il tarixli 1/2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

(11  APREL  2018-Cİ İL)

 

Sıra sayı

Əsas hərəkət və tədbirlər

İcraçılar

Keçirilmə müddətləri

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə və digər hüquqi aktlara əsasən

 

 

Tövsiyə olunan müddətlər

 

 

 

1

2

3

4

5

1.

Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin təyin olunması barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının (bundan sonra – Mərkəzi Seçki Komissiyası) qərarının qəbul edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Səsvermə gününə azı 60 gün qalmış

 

 

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  8.1, 179.2, 207

2018-ci il fevralın 8-dək

 

 

 

2.

Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin təyin olunmasına dair  Mərkəzi Seçki Komissiyası Qərarının kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunması

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Seçkilərin təyin edilməsi haqqın-da qərar qəbul edildikdən sonra ən geci 2 gün müddətində

 

M a d d ə :  178.3

2018-ci il fevralın 10-dək

 

 

 

3.

Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədlərin irəli sürülməsi

Aktiv (passiv) seçki hüququ olan vətəndaşlar, seçicilərin təşəbbüs qrupları, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları

Seçkilərin təyin edilməsi haqqın-da qərar rəsmi dərc olunduqdan sonra

 

M a d d ə l ə r :  3, 53, 54, 180

 

 

 

 

4.

Namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq olunub-olunmaması barədə əsaslandırılmış qərarın qəbul edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Sənədlərin komissiyaya təqdim edilməsindən sonra 5 gün müddətində

 

M a d d ə l ə r :  53.6, 54.9

 

 

 

 

5.

Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, habelə siyasi partiyanın və siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinə imza vərəqələrinin verilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsini təsdiq edən qərarın-dan sonra

 

M a d d ə l ə r :  53.6, 54.9

 

 

 

 

6.

Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması

Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış aktiv seçki hüququna malik vətəndaşı, prezidentliyə namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku

Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsini təsdiq edən qərarından sonra

 

M a d d ə l ə r :  56, 57, 181

 

 

 

 

7.

Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində müşahidə aparılmasına dair ərizələrin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi

Aktiv seçki hüququna malik Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı (öz təşəbbüsü ilə, habelə qeydə alınmış namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsü əsasında);

 

 

Beynəlxalq (xarici) müşahidəçilər (qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada müvafiq dəvət əsasında Azərbaycan Respublikasına gələrkən Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməklə)

Seçkilərin təyin edildiyi gündən başlayaraq seçkilərin keçirilməsi gününə 10 gün qalanadək

 

 

 

M a d d ə l ə r :  1.1.19, 1.1.20, 40.4, 40.5, 40.6, 44

2018-ci il aprelin 1-dək

 

 

 

8.

Seçki dairəsinin ərazisində müşahidə aparılmasına dair ərizələrin müvafiq seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi

Aktiv seçki hüququna malik Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı (öz təşəbbüsü ilə, habelə qeydə alınmış namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsü əsasında)

Seçkilərin təyin edildiyi gündən başlayaraq seçkilərin keçirilməsinə 5 gün qalanadək

 

M a d d ə l ə r :  1.1.19, 40.4, 40.5, 40.7

2018-ci il aprelin 6-dək

 

 

 

9.

Səsvermə gününədək seçki komissiyalarının iclaslarını müşahidə etmək üçün qeydiyyatdan keçməklə xüsusi icazə almaqdan ötrü Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edilməsi

Aktiv seçki hüququna malik Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı (öz təşəbbüsü ilə, habelə qeydə alınmış namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsü əsasında); Beynəlxalq (xarici) müşahidəçilər (qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada müvafiq dəvət əsasında Azərbaycan Respublikasına gələrkən Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməklə)

Seçkilərin təyin edildiyi gündən başlayaraq seçkilərin keçirilməsinə 10 gün qalanadək

 

M a d d ə l ə r :  1.1.19, 40.4, 40.5, 40.13, 44

2018-ci il aprelin 1-dək

 

 

 

10.

Müşahidəçilərin qeydə alınması və onlara Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi formada hazırlanmış lövhəciklərin verilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

 

 

dairə seçki komissiyaları

Müşahidə aparılması barədə qərar ərizənin verildiyi tarixdən Mərkəzi Seçki Komissiyası tərə-findən 3 gün müddətində qəbul edilir.

 

 

 

Dairə seçki komissiyası tərəfin-dən isə 2 gün müddətində qəbul edilir.

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  25.2.20, 40.6, 40.7, 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Seçki rəsmiləri üçün seçki hüququ üzrə ixtisaslaşdırılmış kursların keçirilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası,

 

 

dairə seçki komissiyaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2011-ci il tarixli "Azərbaycan Respublika-sında insan hüquq və azadlıq-larının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”nın 3.10-cu bəndi

 Mütəmadi

 

 

12.

Dairə və məntəqə seçki komissiyaları üzvlərinin təlimatlandırılması ilə əlaqədar treninqlərin təşkili və peşə hazırlığının artırılması ilə bağlı digər proqramların həyata keçirilməsinin təmin edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyasının treninq qrupları

M a d d ə :  25.2.7

 Mütəmadi

13.

Dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin işini dairə seçki komissiyalarında təmin edən kompüter mütəxəssisləri üçün treninqlərin keçirilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası  Katibliyinin İnformasiya Mərkəzi

M a d d ə :  25.2.10

Mütəmadi

14.

Teleradio verilişləri və digər yayım qurumları vasitəsilə seçki qanunvericiliyinin izahının, seçicilərin hüquqi biliklərinin artırılmasının təmin olunması (çıxışlar, müsahibələr, “dəyirmi masa”lar), əyani vəsaitlərin (videokliplər, plakatlar, bukletlər və s.) hazırlanması və nümayiş etdirilməsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyası

M a d d ə l ə r :  25.2.7, 25.2.10

Mütəmadi

 

15.

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan, yaxud uzunmüddətli xarici ezamiyyətdə olan və Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklə-rində və ya konsul idarələrində qeydə alınmış seçicilərin seçki dairələri üzrə seçici siyahılarına daxil edilməsi (seçicilərin sayı haqqında məlumatlar əsasında) və dəqiqləşdirilməsi, habelə həmin seçki dairələrinin siyahılarının təsdiq edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

 

 

(Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin təqdimatı əsa-sında)

Səsvermə gününə ən azı 25 gün qalanadək

 

 

 

M a d d ə l ə r :  29.2, 46.8

2018-ci il martın  17-dək

 

 

 

16.

Namizədin seçki fondunun formalaşdırılması üçün xüsusi seçki hesabının açılması

Prezidentliyə namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku

Namizədlərin qeydə alınması üçün müvafiq seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi gününə azı 5 gün, qeydiyyat üçün zəruri olan seçici imzalarının yığılmasına azı 24 saat qalmış

 

M a d d ə l ə r :  91.1, 91.2, 190.1

 

 

 

 

17.

Nаmizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına  təqdim edilməsi

Prezidentliyə namizəd, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi

Səsvermə gününə ən çoxu 50 və ən аzı 30 gün qalanadək saat 18.00-dək

 

M a d d ə :  58.1

2018-ci il fevralın 20-dən  martın 12-si saat 18.00-dək

 

 

 

18.

Birinci ilkin maliyyə hesabatı

Namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi, siyasi partiya, siyasi partiyalar blokunun maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi

Qeydiyyat üçün zəruri olan sənədlərlə birlikdə hesabatda göstərilmiş tarixə 2 gün qalmışdan əvvəlki dövr üçün məlumatlar daxil edilir

 

M a d d ə :  94.3.1

 

 

 

 

19.

İmza vərəqələrində və təqdim edilən digər sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması və namizədin qeydə alınıb- alınmaması haqqında qərarın qəbul edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Sənədlər qəbul edildikdən sonra 7 gün müddətində

 

M a d d ə l ə r :  59, 60, 182.1

 

 

 

 

20.

Prezidentliyə namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyаlаrın bloku tərəfindən təyin olunmuş vəkil edilmiş şəxslərin qeydə alınması və onlara lövhəciklərin verilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Vəkil edilmiş şəxslərin təyin edilməsi barədə namizədin yazılı ərizəsinin və ya siyasi partiyanın, siyasi partiyаlаr blokunun təqdi-matının, habelə vətəndaşın vəkil edilmiş şəxs olmaq barədə razılıq ərizəsinin daxil olduğu gündən başlayaraq 3 gün müddətində

 

 

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  72.1, 72.2, 186.1

 

 

 

 

21.

Seçicilərin tanış olması üçün təqdim edilmiş seçici siyahılarında əlavə dəqiqləşdirmələrin aparılması

Məntəqə seçki komissiyaları

Səsvermə gününə azı 35 gün qalanadək

 

M a d d ə :  48.1

2018-ci il martın

 

 

 

7-dək

 

 

 

 

22.

Seçici siyahılarının Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında yerləşdirilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Mərkəzi Seçki Komissiyası  tərə-findən müəyyənləşdirilən qayda-da təsdiq edildikdən sonra

 

M a d d ə :  46.1

Mütəmadi

 

 

 

23.

Səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsinin hazırlanma qaydasınа və sayınа dair tələblərin təsdiq edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Səsvermə gününə azı 45 gün qalanadək

 

M a d d ə :  101.1

2018-ci il  fevralın 25-dək

 

 

 

24.     Səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqələrinin Mərkəzi Seçki Komissiyasından dairə seçki komissiyalarına, dairə seçki komissiyalarından məntəqə seçki komissiyalarına verilməsi                    Mərkəzi Seçki Komissiyası

 

 

 

 

dairə seçki komissiyaları                    Səsvermə vəsiqəsi səsvermə gününə azı 45 gün qalanadək  Mərkəzi Seçki Komissiyasından dairə seçki komissiyalarına verilir;

 

 

 

 

səsvermə gününə azı 25 gün qalanadək dairə seçki komissiyalarından məntəqə seçki komissiyalarına verilir. 

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  101.1, 101.2                    2018-ci il  fevralın  25-dək

 

 

 

 

2018-ci il martın 17-dək

 

 

 

 

25.     Qeydə alınmış namizədlərin siyahısının dərc edilməsi                    Mərkəzi Seçki Komissiyası                    Səsvermə gününə azı 20 gün qalanadək

 

 

 

 

M a d d ə :  182.3                    2018-ci il martın 22-dək

 

 

 

 

26.     Seçkiqabağı təşviqatın aparılması                    Qeydə alınmış namizədlər, onların səlahiyyətli nümayəndə-ləri və vəkil edilmiş şəxsləri, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, onların səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri

 

 

 

 

           Səsvermə gününə 23 gün qalmış başlanır və səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış dayandırılır.

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  75, 189

 

 

 

 

2018-ci il martın 19-u başlayır, aprelin 10-u saat 8.00-da dayandırılır

 

 

 

 

27.     Bilavasitə seçkilərdən əvvəl seçki məntəqələrinin yaradılması:

 

 

 

 

a) yaşayış məntəqələrindən kənarda yerləşən hərbi hissələrdə;

 

 

 

 

b) həmin yerlərdə müstəsna hallarda                    Dairə seçki komissiyaları

 

 

 

 

(seçicilərin olduqları ərazilərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi) və bələdiyyə qurumlarının başçıları ilə birlikdə)

 

 

 

 

dairə seçki komissiyasının qərarına uyğun olaraq müvafiq qurumların rəhbərləri

 

 

 

 

Səsvermə gününə azı 50 gün qalanadək

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  35.2, 35.4, 35.5

 

 

 

 

səsvermə gününə azı 5 gün qalanadək

 

 

 

 

M a d d ə :  35.5

 

 

 

 

2018-ci il fevralın 20-dək

 

 

 

 

2018-ci il aprelin 6-dək

 

 

 

 

28.     Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı altında üzən gəmilərdə, Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına məxsus sektorunda yerləşən neft və qaz hasilatı platformalarında (seçicilərin sayı 50-dən artıq olduqda), seçicilərin müvəqqəti olduqları yerlərdə (xəstəxanalarda, sanatoriyalarda, istirahət evlərində, azadlıqdan məhrumetmə yerlərində və istintaq təcridxanalarında) seçki məntəqələrinin Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada yaradılması;

 

 

 

 

həmin yerlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi müstəsna hallarda seçki məntəqələrinin yaradılması                    Dairə seçki komissiyaları

 

 

 

 

(müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə qurumları ilə razılaşdırmaqla)                    Səsvermə gününə ən azı 50 gün qalanadək

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  35.2, 35.4

 

 

 

 

səsvermə gününə azı 5 gün qalanadək

 

 

 

 

M a d d ə :  35.4                    2018-ci il fevralın 20-dək

 

 

 

 

2018-ci il aprelin 6-dək

 

 

 

 

29.     Nömrələri və hüdudları göstərilən seçki məntəqələrinin siyahısının (seçki məntəqəsi yaşayış məntəqəsi ərazisinin bir hissəsini əhatə etdikdə), yaşayış məntəqələrinin siyahısının (seçki məntəqəsi bir neçə yaşayış məntəqəsində yaradılmışsa), habelə məntəqə seçki komissiyaları, səsvermə otaqlarının yerləri (ünvanları) və məntəqə seçki komissiyalarının telefon nömrələri haqqında məlumatların dərc edilməsi                    Dairə seçki komissiyaları                    Səsvermə gününə azı 45 gün qalanadək

 

 

 

 

M a d d ə :  35.7                    2018-ci il fevralın  25-dək

 

 

 

 

30.     Seçki Məcəlləsinin 35.4-cü və 35.5-ci maddələrində göstərilmiş müstəsna hallarda yaradılan seçki məntəqələri haqqında məlumatların dərc edilməsi     Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada                    Seçki məntəqələrinin yaradılması günündən ən geci 2 gün keçənədək

 

 

 

 

M a d d ə :  35.7 

 

 

 

 

31.     Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yаradılan seçki məntəqələri üzrə Seçki Məcəlləsinin 35.7-ci və 109-cu maddələrində göstərilən məlumatların dərc edilməsi                    Azərbaycan Respublikasının müvafiq diplomatik nümayəndəliklərinin və ya konsul idarələrinin rəhbərləri   Seçki məntəqələri yaradıldıqdan, eləcə də səsvermə keçirildikdən sonra

 

 

 

 

M a d d ə :  35.8 

 

 

 

 

32.

Seçki komissiyalarının səsvermə protokollarının hazırlanması qaydasına, mətninə, formasına, sayına, hazırlanmasına aid tələblərin təsdiq edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Səsvermə gününə ən geci 45 gün qalanadək

 

M a d d ə l ə r :  100.1 - 100.6

2018-ci il fevralın  25-dək

 

 

 

33.

Seçicilərə müvafiq dairə seçki komissiyası və ya məntəqə seçki komissiyası tərəfindən qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsinin verilməsi

Dairə seçki komissiyaları

 

 

məntəqə seçki komissiyaları

Səsvermə gününə 45-25 gün qalanadək

 

 

 

səsvermə gününə 24-3 gün qalanadək

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  101.2 - 101.4

 

 

 

 

 

2018-ci il fevralın 25-dən martın 17-dək

 

 

 

2018-ci il martın 18-dən aprelin 8-dək

 

 

 

 

34.

Hər bir seçki məntəqəsi üzrə təsdiq edilmiş seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi:

 

 

 

a) yolu çətin və ya ucqar yerlərdə yaradılan seçki məntəqələri üzrə seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi;

 

 

 

 

b) hərbi hissələrin, istintaq təcridxanalarının və cəzaçəkmə müəssisələrinin ərazilərində yaradılan seçki məntəqələri üzrə seçicilərin (hərbi hissələrdə yerləşən hərbi qulluqçuların, hərbi hissələrin yerləşdiyi ərazinin hüdudlarında yaşayan hərbi qulluqçu ailələrinin, istintaq təcridxanalarında saxlanılan təqsirləndirilən şəxslərin və cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhbusların və digər seçicilərin) siyahılarının dəqiqləşdirilməsi

Dairə seçki komissiyaları və məntəqə seçki komissiyaları

 

 

 

Məntəqə seçki komissiyaları

 

 

 

 

(hərbi hissə komandirlərinin, istintaq təcridxanaları və cəzaçəkmə müəssisələri rəhbərlərinin seçicilər haqqında təqdim etdikləri məlumatlar əsasında)

Səsvermə gününə azı 25 gün qalanadək

 

 

 

Səsvermə gününə azı 25 gün qalanadək, müstəsna hallarda isə məntəqə seçki komissiyasının yaradılmasından 2 gün sonra;

 

 

 

 

M a d d ə l ə r :  46.1, 46.5

 

 

 

 

Səsvermə gününə azı 20 gün qalanadək

 

 

 

 

M a d d ə :  46.6

2018-ci il martın 17-dək

 

 

 

2018-ci il  martın 17-dək

 

 

 

 

2018-ci il martın 22-dək

 

 

 

 

35.

"Exit-poll” keçirmək niyyətində olan təşkilatların akkreditasiya üçün təqdim etdikləri sənədlərin qəbul edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

M a d d ə :  25.2.23

 

Səsvermə gününə ən azı 20 gün qalanadək

 

 

 

 

“Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə “exit-poll” keçirən təşkilatların akkreditasiyası Qaydaları”nın 2.1-ci bəndi

 

 

 

 

 

2018-ci il  martın

 

 

 

22-dək

 

 

 

 

36.

"Exit-poll” keçirmək üçün müraciət etmiş təşkilatların akkreditasiyası barədə qərarın qəbul edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

M a d d ə :  25.2.23

 

Səsvermə gününə ən azı 10 gün qalanadək

 

 

 

 

“Azərbaycan Respublikasında seçkilərdə “exit-poll” keçirən təşkilatların akkreditasiyası Qaydaları”nın 2.3-cü bəndi

 

 

 

 

 

2018-ci il aprelin 1-dək

 

 

 

37.

Səsvermə günü xarici dövlətlərdə olan və konsul qeydiyyatına durmuş seçicilərin səs verməsi üçün seçki məntəqələrinin yaradılması

Seçicilərin olduqları ərazilərdə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinin və ya konsul idarələrinin rəhbərləri

 

 

 

 

 

 

 

 

Səsvermə gününə azı 30 gün qalanadək

 

 

 

M a d d ə :  35.6

2018-ci il martın 12-dək

 

 

 

38.

Seçki bülletenlərinin hazırlanması qaydasına, mətninə, formasına, sayına, hazırlanmasına aid tələblərin təsdiq edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Səsvermə gününə azı 35 gün qalanadək

 

M a d d ə l ə r :  99.1 - 99.4, 199

2018-ci il martın 7-dək

 

 

 

39.

Seçki məntəqələrinin ərazisində seçkiqabağı təşviqat materiallarının lövhələrdə yerləşdirilməsi üçün müvafiq yerlərin müəyyənləşdirilməsi

Dairə seçki komissiyasının təklifi ilə yerli icra hakimiyyəti orqanı və bələdiyyə qurumları

Səsvermə gününə azı 30 gün qalanadək

 

M a d d ə :  87.6

2018-ci il  martın

 

 

 

12-dək

 

 

 

 

40.

Seçkiqabağı təşviqatın aparılması üçün müvafiq yerlərin ayrılması

Dairə seçki komissiyasının təklifi ilə yerli icra hakimiyyəti orqanı və bələdiyyə qurumları

Səsvermə gününə 23 gün qalanadək

 

M a d d ə l ə r :  11, 86.3

 

 

 

 

 

2018-ci il martın 19-dək

 

 

 

41.

Səsvermə protokollarının Mərkəzi Seçki Komissiyasından dairə seçki komissiyalarına verilməsi

   Mərkəzi Seçki Komissiyası

 

 

 

Səsvermə gününə azı 20 gün qalanadək

 

 

 

M a d d ə :  100.8

 

 

 

 

 

2018-ci il martın 22-dək

 

 

 

42.

Səsvermə protokollarının dairə seçki komissiyasından məntəqə seçki komissiyalarına  verilməsi

Dairə seçki komissiyaları

 

 

 

Səsvermə gününə azı 4 gün qalanadək

 

 

 

M a d d ə :  100.8

 

 

 

 

 

2018-ci il aprelin 7-dək

 

 

 

43.

Seçkilər günü səsvermənin yeri və vaxtı barədə KİV və ya məlumat lövhələri vasitəsilə seçicilərin xəbərdar edilməsi

Məntəqə seçki komissiyaları

Səsvermə gününə azı 25 gün qalanadək

 

M a d d ə :  104.1

2018-ci il martın 17-dək

 

 

 

44.

İkinci ilkin maliyyə hesabatının təqdim edilməsi

Namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi, siyasi partiya, siyasi partiyalar blokunun maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələri

 

 

 

Səsvermə gününə ən tezi 20, ən geci 10 gün qalanadək

 

 

 

M a d d ə :  94.3.2

2018-ci il martın 22-dən aprelin 1-dək

 

 

 

45.

Seçki bülletenlərinin hazırlanması

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Səsvermə gününə ən azı 10 gün qalanadək

 

M a d d ə :  99.4

 

 

 

 

 

2018-ci il aprelin 1-dək

 

 

 

46.

Səsvermənin keçirilmə tarixi, vaxtı və yeri (ünvanı) barədə bildirişlərin seçicilərə paylanmaşı

Məntəqə seçki komissiyaları

Səsvermə gününə 7 gün qalanadək

 

“Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) səsvermənin yeri və vaxtı barədə bildirişlərin seçicilərə paylanması (çatdırılması) Qaydaları”nın 3.1-ci bəndi

2018-ci il aprelin 4-dək

 

 

 

47.

Seçki bülletenlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasından dairə seçki komissiyalarına verilməsi

 

 

 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Səsvermə gününə azı 5 gün qalanadək

 

 

M a d d ə :  99.6

2018-ci il aprelin 6-dək

 

 

 

48.

Seçki bülletenlərinin dairə seçki komissiyasından  məntəqə seçki komissiyalarına verilməsi

 

 

 

 

Dairə seçki komissiyaları

Səsvermə gününə azı 3 gün qalanadək

 

 

M a d d ə :  99.6

 

 

 

 

 

2018-ci il aprelin 8-dək

 

 

 

49.

Səsvermənin keçirilməsi:

 

 

 

a) həmin gün seçki məntəqəsində səsverməyə hazırlıq işlərinin başlanması;

 

 

 

 

b) seçki məntəqələrinin açıq elan edilməsi və seçki qutularının kilidlənməsi;

 

 

 

 

c) səsvermənin başlanmasının elan edilməsi;

 

 

 

 

ç) səs vermək üçün seçicilərin seçki məntəqəsinə daxil olmasının başa çatmasının elan edilməsi

Məntəqə seçki komissiyaları

 

 

 

a) məntəqə seçki komissiyaları     

 

 

 

 

b), c), ç) məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri

 M a d d ə l ə r :  104, 105, 200

 

 

 

 

2018-ci il aprelin 11-i

 

 

 

bir qayda olaraq

 

 

 

 

a) saat  7.30

 

 

 

 

b) saat  7.50

 

 

 

 

c) saat  8.00

 

 

 

 

ç) saat  19.00

 

 

 

 

50.

Səsvermənin gedişi, seçicilərin səsvermədə iştirakı barədə ilkin məlumatların verilməsi (gün ərzində 5 dəfə)

Məntəqə və dairə seçki komissiyaları, Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin İnformasiya Mərkəzi

M a d d ə l ə r :  110.5, 110.6

 

 

Seçkilər günü:

 

 

 

saat 10.00;

 

 

 

 

saat 12.00;

 

 

 

 

saat 15.00;

 

 

 

 

saat 17.00;

 

 

 

 

saat 19.00.

 

 

 

 

51.

Səsvermənin nəticələri haqqında məntəqə seçki komissiyalarının və dairə seçki komissiyasının yekun protokollarındakı məlumatların  Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında ilkin məlumat kimi yerləşdirilməsi

 

 

 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin İnformasiya Mərkəzi

M a d d ə l ə r :  110.5, 110.6

Seçkilər günü və ondan sonra

 

 

 

 

 

 

52.

Səsvermənin nəticələri haqqında məntəqə seçki komissiyası yekun protokolunun 1-ci nüsxəsinin ona əlavə edilən sənədlərlə birlikdə dairə seçki komissiyasına göndərilməsi

Məntəqə seçki komissiyası

Seçicilərin səslərinin hesablanmasına yekun vurulandan sonra dərhal, lakin 24 saatdan gec olmayaraq

 

M a d d ə l ə r :  106.5, 106.7

 

 

 

 

53.

Məntəqə seçki komissiyasının yekun protokolunun 3-cü nüsxəsinin məlumat lövhəsində asılaraq nümayiş etdirilməsi

Məntəqə seçki komissiyası

Protokol tərtib edildikdən sonra (5 gün saxlanılmaqla)

 

M a d d ə :  106.11

 

 

 

 

54.

Seçki dairəsi üzrə seçkilərin nəticələrinin müəyyən olunması, dairə seçki komissiyası protokolunun tərtib edilməsi və protokolun  1-ci nüsxəsinin ona əlavə edilmiş sənədlərlə birlikdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunması

Dairə seçki komissiyası

Səsvermə günündən ən geci 2 gün keçənədək

 

M a d d ə l ə r :  107.1 - 107.4, 202.1

2018-ci il aprelin 13-dən gec olmayaraq

 

 

 

55.

Dairə seçki komissiyası protokolunun 3-cü nüsxəsinin və müvafiq məntəqə seçki komissiyaları protokollarının surətlərinin məlumat lövhəsində asılaraq nümayiş etdirilməsi

 

 

 

 

Dairə seçki komissiyası

Protokol tərtib edildikdən sonra (10 gün saxlanılmaqla) 

 

 

M a d d ə :  107.7

 

 

 

 

56.

Seçkilərin ilkin nəticələrinin Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən seçki dairələri üzrə ümumiləşdirilmiş cədvəl şəklində dərc edilməsi və həmin məlumatların Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında yerləşdirilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Seçkilərin ilkin nəticələri dairə seçki komissiyaları üzrə səsvermənin nəticələrinə dair protokol Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edildikdən dərhal sonra

 

M a d d ə :  109.1

 

 

 

 

57.

Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin daxil olması və xərclənməsi barədə məntəqə seçki komissiyasının maliyyə hesabatının dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi

Məntəqə seçki komissiyaları

Səsvermə günündən sonra 5 gün müddətində

 

M a d d ə :  96.6

2018-ci il aprelin 17-dək

 

 

 

58.

Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin daxil olması və xərclənməsi barədə dairə seçki komissiyasının maliyyə hesabatının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi

Dairə seçki komissiyaları

Səsvermə günündən sonra 10 gün müddətində

 

M a d d ə :  96.7

2018-ci il aprelin 22-dək

 

 

 

59.

Prezident seçkilərinə yekun vurulması və nəticələrin təsdiq olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Səsvermə günündən başlayaraq 10 gün müddətində

 

M a d d ə :  203

2018-ci il aprelin 21-dək

 

 

 

`60.

Yekun maliyyə hesabatının təqdim edilməsi (seçki fonduna vəsaitlərin daxil olmasını və xərclənməsini təsdiq edən ilkin maliyyə sənədləri də qoşulmaqla)

Namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi, siyasi partiya, siyasi partiyalar blokunun maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələri

Seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi gündən ən geci 10 gün sonra

 

M a d d ə :  94.3.3

 

 

 

 

61.

Dairə seçki komissiyalarının protokollarında olan məlumatların tam şəkildə dərc edilməsi (həmin məlumatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında yerləşdirilə bilər)

 

 

 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Səsvermə günündən sonra 45 gün müddətində

 

 

M a d d ə l ə r :  109.2, 208

2018-ci il mayın 27-dək

 

 

 

62.

Büdcə vəsaitlərinin istifadəsi, namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin seçki fondları vəsaitinin və siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının vəsaitinin xərclənməsi barədə məlumatların Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə və kütləvi informasiya vasitələrinə təqdim edilməsi

 

 

 

 

 

 

 

 

göstərilən maliyyə hesabatının və məlumatların Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi mətbuat orqanında dərc edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

 

 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Seçkilərin ümumi nəticələrinin rəsmi dərci günündən sonra 3 ay müddətində

 

 

 

M a d d ə :  96.9.

 

 

 

 

Hesabatın və məlumatların Azərbaycan  Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edildiyi gündən başlayaraq 1 ay müddətində

 

 

 

 

M a d d ə :  96.9

 

 

 

 

63.

Məntəqə və dairə seçki komissiyalarının protokollarında olan məlumatların Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi nəşrində tam şəkildə dərc edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Seçki günündən sonra 6 ay müddətində

 

M a d d ə :  109.5

2019-cu il oktyabrın 12-dək

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında