Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 305

Bakı şəhəri, 25 iyul 2017-ci il

“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və  təqdim edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

“İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və  təqdim edilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin.

Artur RASİ-ZADƏ
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2017-ci il 25 iyul

tarixli 305 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və  təqdim edilməsi

 

QAYDALARI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 100.5-ci və 114.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan protokol, qərar (qərardad)  blanklarının (bundan sonra – protokol, qərar (qərardad) blankları) aidiyyəti orqanların sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması, uçotu və təqdim edilməsi qaydalarını  müəyyən edir.

1.2. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsü, protokol, qərar (qərardad) blanklarının istifadəsinin uçotunun və hesabatının aparılması Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi (bundan sonra – Nazirlik) tərəfindən həyata keçirilir.

 

2. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının hazırlanması, təqdim edilməsi  və onların spesifikasiyası

 

2.1. Aidiyyəti orqanlar növbəti ilin  tələbatına uyğun proqnozlaşdırılan protokol, qərar (qərardad) blanklarının miqdarı barədə hər il iyulun 1-dək Nazirliyə rəsmi müraciət edirlər. Hesabat ilində aidiyyəti orqanların sifariş etdiyindən əlavə sayda protokol, qərar (qərardad) blanklarına tələbat yaranacağı halda, həmin blankların bitməsinə ən azı 4 ay qalmış bu barədə  Nazirliyə rəsmi müraciət edilməlidir. 

2.2. Növbəti il üçün tələb olunan protokol, qərar (qərardad) blanklarının ümumi miqdarı müəyyən edildikdən sonra onların təsdiq edilmiş formalara uyğun hazırlanması (sifarişi) “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən həyata keçirilir. Protokol, qərar (qərardad) blankları bu Qaydaların 1 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən olunmuş spesifikasiyaya uyğun hazırlanır.

2.3. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının hazırlanması hər ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçirilir.

2.4. Aidiyyəti orqanların təqdim etdiyi tələbata uyğun (bu Qaydaların 2.1-ci bəndinə əsasən) hazırlanmış protokol, qərar (qərardad) blankları Nazirlik tərəfindən aidiyyəti orqanların rəsmi müraciəti əsasında hər ilin 1 mart tarixinədək onlara təhvil  verilir.

2.5. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının aidiyyəti orqanın rəsmi müraciətinə əsasən həmin orqanı etibarnamə əsasında təmsil edən vəzifəli şəxsə təhvil verilməsi qaimə-faktura və ya elektron-qaimə təqdim edilməklə həyata keçirilir. Qaimə-faktura 2 (iki) nüsxədə tərtib edilir, bir nüsxə Nazirlikdə saxlanılır, digəri isə etibarnamə əsasında aidiyyəti orqanı təmsil edən vəzifəli şəxsə verilir. Elektron qaimə-fakturaların təqdim edilməsi və saxlanılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən həyata keçirilir.

2.6. Nazirlik tərəfindən verilmiş protokol, qərar (qərardad) blanklarının uçotu  “Qeydiyyat  kitabı”nda aparılır. Kitabın hər səhifəsi nömrələnməklə qaytanlanır, Nazirliyin vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanır və möhürlənir. “Qeydiyyat kitabı”nda aşağıdakılar qeyd olunur:

2.6.1. protokol, qərar (qərardad) blanklarının verildiyi  orqanın adı;

2.6.2. protokol, qərar (qərardad) blankları verilən orqanın bu barədə müraciət məktubunun tarixi və nömrəsi;

2.6.3. protokol, qərar (qərardad) blanklarını təhvil alan orqanın vəzifəli şəxsinə verilmiş etibarnamənin tarixi və nömrəsi;

2.6.4. protokol, qərar (qərardad) blanklarının verilməsi ilə bağlı qaimə-fakturanın və ya elektron qaimə-fakturanın  tarixi və nömrəsi;

2.6.5. verilən protokol, qərar (qərardad) blanklarının sayı və nömrələri;

2.6.6. protokol, qərar (qərardad) blanklarını təhvil verən şəxsin soyadı, adı və vəzifəsi;

2.6.7. protokol, qərar (qərardad) blanklarını təhvil alan şəxsin soyadı, adı  və vəzifəsi.

  

3. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının istifadəsinin uçotunun və onların hesabatının aparılması

 

3.1. Birinci və ikinci yarımil başa çatdıqdan sonrakı ayın 20-dək aidiyyəti orqanlar Nazirliyə bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsinə uyğun formada məlumat təqdim edirlər. Məlumatda hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq, həmin dövrdə alınmış, istifadə olunmuş, itirilmiş, zədələnmiş (korlanmış)  blankların sayı  və hesabat dövrünün sonuna olan qalıq göstərilir.

3.2. Protokol, qərar (qərardad) blankları ciddi hesabat sənədləri kimi aidiyyəti orqanların anbarında və ya bu məqsəd üçün ayrılmış xüsusi yerlərdə uçotu aparılmaqla saxlanılır. Aidiyyəti orqanların rəhbərlərinin icazəsi ilə həmin sənədlər saxlandığı yerdən təhtəlhesab şəxslərə nömrə ardıcıllığına riayət edilməklə, qaimə-faktura, (elektron-qaimə) və ya müvafiq akt əsasında verilir. Maddi-məsul şəxslər aidiyyəti orqanların rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir.

3.3. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının uçotu qeydiyyat kitabında aparılır. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının qeydiyyat kitabının səhifələri ardıcıl nömrələnməli, qaytanlanmalı və sonuncu səhifə aidiyyəti orqanın rəhbəri və baş mühasibi tərəfindən imzalanmaqla möhürlənməlidir. Qeydiyyat kitabı elektron üsulla (kompüterlə) aparıldıqda, məlumatlar hesabat dövrünün  sonunda (ay, rüb və ya il) yuxarıda göstərilən qaydada işlənilir.

3.4. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının zədələnməsinə və ya korlanmasına, ləkələnməsinə və onların üzərində düzəlişlərin aparılmasına yol verilmir. Zədələnmiş və ya korlanmış protokol, qərar (qərardad) blankları Nazirliyə təhvil verilənə qədər üzərində “zədələnib” və ya “korlanıb” sözü yazılmaqla saxlanılır.

3.5. İstifadə olunmamış, zədələnmiş  (korlanmış) protokol, qərar (qərardad) blankları birinci və ikinci yarımil başa çatdıqdan sonrakı ayın 20-dək aidiyyəti orqanlar tərəfindən Nazirliyə qaytarılmalıdır. Bu barədə akt tərtib edilir və həmin aktda protokol, qərar (qərardad) blanklarının nömrələri göstərilir. Protokol, qərar (qərardad) blankları itirildikdə, 3 (üç) iş günü ərzində bununla bağlı rəsmi dövlət qəzetində elan verilir və bu barədə  Nazirliyə rəsmi məlumat təqdim olunur.

3.6. Zədələnmiş və ya korlanmış  protokol, qərar (qərardad) blanklarının məhv edilməsi  üçün Nazirlik  tərəfindən  komissiya yaradılır. Zədələnmiş və ya korlanmış protokol, qərar (qərardad) blanklarının məhv edilməsi haqqında akt tərtib edilir və komissiyanın üzvləri tərəfindən imzalanır.

 

 

_________________

 

İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli

orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta

haqqında  işə   baxılarkən   çıxarılan   qərar

(qərardad)  blanklarının aidiyyəti orqanların

sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması,

uçotu  və   təqdim  edilməsi  Qaydaları”na

1 nömrəli  əlavə

 

 

Protokol, qərar (qərardad) blanklarının spesifikasiyası

     1. Protokol, qərar (qərardad) blanklarının (bundan sonra-blank) ölçüsü  210x297 mm olmalıdır.

2. “İnzibati xəta haqqında protokol”, “Yol hərəkəti qaydaları  və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə  əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı tərtib edilən İnzibati xəta  haqqında Protokol”, ”İnzibati tənbeh vermə haqqında Qərar”, “İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında Qərar”, “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında Qərar” və “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməsi haqqında Qərar” blankları 2 (iki) səhifədən və 2 (iki) nüsxədən ibarət olmalıdır. Blankın birinci nüsxəsi ağ rəngdə olmaqla, kağızı yazını (diyircəkli) qələmlə yazılan zaman ikinci nüsxəyə keçirən (özükeçirən)  olmalıdır. Blankın ikinci nüsxəsi rəngli olmaqla, kağızı isə yazı keçirən olmamalıdır.

3. “İnzibati  xəta  haqqında  işin  aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə  Qərardad” və  “Nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ  verən Sənəd” blankları 1 (bir) səhifədən və 2 (iki) nüsxədən ibarət olmalıdır. Blankın birinci nüsxəsinin kağızı ağ rəngdə olmaqla, yazı keçirən olmalıdır. Blankın ikinci nüsxəsi  rəngli olmaqla, kağızı yazı keçirən olmamalıdır.

4. Kağız çəkisi 50-60 qr və tərkibi 100 % sellüloza olmalıdır.

5. Kağızın tərkibində olan müdafiəli işarələrin saxta olub-olmamasını xüsusi vasitələrlə yoxlamaq imkanı olmalıdır.

6. Blank çoxçalarlı ofset üsulu ilə çap olunmalı, blankın bütün nüsxələrinin üzərindəki nömrələr qara mürəkkəblə çap edilməlidir.

7. Blankın üzərində görünən və görünməyən formada Azərbaycan Respublikasının simvolları, mərkəzi hissəsində böyüdül-müş formada yarımşəffaf şəkildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi göstərilir.

8. Kağız və istifadə olunmuş boya blankın lazer printerdə çap olunması üçün müvafiq hərarət dərəcəsinə davamlı olmalıdır.

9. Blank üçün istifadə olunmuş kağız və boya ən azı 3 (üç) il öz keyfiyyətini və xüsusiyyətlərini saxlamalıdır.

 

_________________

 

 

İnzibati xəta haqqında protokol, səlahiyyətli

orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta

haqqında   işə   baxılarkən   çıxarılan   qərar

(qərardad)  blanklarının aidiyyəti orqanların

sifarişi əsasında hazırlanması, saxlanılması,  uçotu və  təqdim edilməsi Qaydaları”na

2 nömrəli  əlavə

                                                                                                           

_________  20_ ilin _ yarım ili ərzində alınmış, istifadə edilmiş,

(hesabatı təqdim edən orqanın adı)

 

itirilmiş, zədələnmiş (korlanmış)  protokol, qərar (qərardad)  blankları  barədə

 

H E S A B A T

(sayı, ədədlə)

 

Protokol, qərar (qərardad)

blankları-nın

formaları

Hesabat dövrünün  əvvəlinə olan  blankların

qalığı
(nömrələri göstər
-məklə)

Hesabat dövründə  alınmış blankların sayı
(nömrə
-ləri göstər-məklə)

Hesabat dövründə istifadə olunmuş blankların  sayı
(nömrələri
  göstər-məklə)

Hesabat dövründə itirilmiş  blankların  sayı
(nömrələri göstər-məklə)

Hesabat dövründə Nazirliyə qaytarıl-mış, zədələn-miş   (korlan-mış) blankların sayı                     (nömrələri göstər-məklə)

Hesabat dövrünün  sonuna olan  blankların

qalığı
(nömrələri göstər-mək
)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rəhbər ____________________ __________________________

                                  (imza)                                    (soyadı və adı)

 

İcraçı ____________________ __________________________

                            (imza)                                     (soyadı və adı)

 

Tərtib olunma tarixi ____________________

 

M.Y.                                                                     

           №-li nüsxə


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında