“FEMİDA” MMC - nin 2014-cü il dekabrın 31-nə illik

M Ü H A S İ B A T    B A L A N S I

Bölümün/maddənin №-si

 

Hesabın №-si

01.01.2014

01.01.2015

 

AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

101 çıxılsın 102 üstəgəl 103

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

2 265,00

2 265,00

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın 122

 

 

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

 

 

14

Təbii sərvətlər

141 çıxılsın  142

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

15X

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16X

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

17X

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18X çıxılsın 184

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19X

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

2 265,00

2 265,00

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

20X çıxılsın 208

8 308,69

79 653,85

21

Qısamüddətli debitor borcları

21X çıxılsın 218

760 213,11

580 028,76

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22X

60 465,94

1 443,52

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23X çıxılsın 235

217 783,71

217 783,71

24

Sair qısamüddətli aktivlər

24X

23 010 026,91

25 436 856,84

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

24 056 798,36

26 315 766,68

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

24 059 063,36

26 318 031,68

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

301 çıxılsın 302

10 000,00

10 000,00

31

Emissiya gəliri

31X

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32X

 

 

33

Kapital ehtiyatları

33X

 

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34X çıxılsın 344

10 872,04

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

20 872,04

10 000,00

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40X

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41X

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42X

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43X

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44X

 

6 170,37

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

0,00

6 170,37

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50X

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51X

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52X

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53X

24 038 191,32

26 301 861,31

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54X

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

24 038 191,32

26 301 861,31

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

24 038 191,32

26 308 031,68

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

24 059 063,36

26 318 031,68

 

 

 

 

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

 

 

 

Bölümün/maddənin №-si

 

Hesabın №-si

2014-cü il

 

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

36000,00

 

70

Satışın maya dəyəri

701

 

 

 

Ümumi mənfəət

 

36000,00

 

 61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

 

 

71

Kommersiya xərcləri

711

 

 

72

İnzibati xərclər

721

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

621 çıxılsın 741

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

0,00

 

63 və 75

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

631 çıxılsın 751

11349,89

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

11349,89

 

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

2269,98

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

 

11349,89

 

64 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801=Hesablama

 

 

 

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

Hesablama

 

 

 

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti

Hesablama

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqlar çıxılsın ilkin qalıqlar

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

201 nömrəli hesabın  krediti üzrə dövriyyə

5558,11

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

19092,00

 

 

Amortizasiya xərcləri

102, 112, 122, 132, 142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

24650,11

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

 

 

 

 

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

60465,94

1443,52

 

 

İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

0,00

0,00

 

 

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı

60465,94

1443,52

 

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

 

 

 

 

 

 

Nizamnamə kapitalı

Kapitalın cəmi

 

Əvvəlki dövrün əvvəlinə qalıq

 

10 000,00

10 000,00

 

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə daxilolmalar (silinmələr)

25

 

 

 

Əvvəlki dövr üzrə xalis mənfəət

26

 

 

 

Digər daxilolmalar /(silinmələr)

27

 

 

 

Dövlət büdcəsinə köçürmələr

 

 

 

 

Əvvəlki dövrün sonuna qalıq

28

10 000,00

10 000,00

 

Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq

 

10 000,00

10 000,00

 

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə daxilolmalar (silinmələr)

25

 

 

 

Əvvəlki dövr üzrə xalis mənfəət

26

 

 

 

Digər daxilolmalar /(silinmələr)

27

 

 

 

Dövlət büdcəsinə köçürmələr

 

 

 

 

Hesabat dövrünün sonuna qalıq

28

10 000,00

10 000,00

 

“KERMUR Audit və Konsaltinq” MMC-nin 31 dekabr 2014-cü il tarixə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsinə dair

H E S A B A T

“KERMUR Audit və Konsaltinq” MMC

Bakı şəhəri, 20 iyun  2015-ci il.

Mən, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş  12 sentyabr 2011-ci il tarixli 047514 saylı lisenziyaya əsasən fəaliyyət göstərən sərbəst auditor Musayev Adıgözəl Maqsud oğlu “KERMUR Audit və Konsaltinq”  MMC ilə bağlanılmış 2 iyun 2015-ci il tarixli  20/2015 saylı müqaviləyə əsasən 01.01.2014-cü il tarixdən 31.12.2014-cü il  tarixədək olan dövrün maliyyə hesabatlarının (balans hesabatı, pul vəsaitlərinin hərəkətinin və xərclərin açıqlanması) auditini apardım. Audit  18 iyun 2015-ci il tarixdə başlandı və 20 iyun 2015-ci il tarixdə başa çatdı.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında