“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə illik maliyyə hesabatı

 1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsı (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

Tam adı: “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.

Qısaldılmış adı: “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 26.12.2006; 9900080711

 1. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi  1937-ci məhəllə, AZ1033.

Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi  1937-ci məhəllə, AZ1033.

 1. Emitetin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:

Səhmdarların ümumi yığıncağının SÜY 05-17  nömrəli 28.12.2017-ci il tarixli qərarı ilə “Steel Force Construction” MMC emitentə qoşulmuşdur.

 1. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

Hesabat ili ərzində emitentin aşağıdakı filialları yaradılmışdır:

 1. Adı: Emitentin Qazaxıstan Respublikasının Aktobe şəhərində filialı

Ünvan: Poçt indeksi: 030300, Aktobe  vilayəti, Bayqanin rayonu, Karaukeldi kəndi, Kojabay Yazıkova 2A, Qazaxıstan

Qeydiyyat tarixi: 20.10.2017-ci il .

Direktor: Pşeniçnıy Aleksandr Nikolayeviç

 1. Adı: Emitentin İran İslam Respublikasında filialı

Ünvan: Poçt indeksi: 1436844191,Tehran əyaləti, Tehran şəhəri, Yusufabad, Kürdüstan prospekti, 64-cü Şərqi küçəsi 10, Bina Omid, İran.  

Qeydiyyat tarixi: 16.09.2017-ci il.

Direktor: Elzamin Bayramov.

 1. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı  haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas sayılan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti:

Hesabat dövrü ərzində emitentin iştirakçılığı ilə aşağıdakı hüquqi şəxslər yaradılmışdır:

 1.  Adı: “L and T Hydracarbon Caspian” MMC;

Ünvan: AZ1052, Bakı , Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi 224.

Qeydiyyata alındığı tarix:06.07.2017-ci il.

Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 92.500 manat (50%).

 1.  Adı: “Balaxanı Metal Məmulatları” MMC.

Ünvan: AZ1033, Bakı , Nərimanov  rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi  224.

Qeydiyyata alındığı tarix:20.10.2017-ci il.

Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 1,133,286.11 manat (100%).

 

Hesabat dövrü ərzində emitentin iştirakçısı olduğu aşağıdakı hüquqi şəxsin fəaliyyətinə xitam verilmişdir:

 1.  Adı: “Steel Force Construction Company” MMC.

Ünvan: AZ1033, Bakı , Nərimanov rayonu, Teymur Əliyev  küçəsi59.

Qeydiyyata alındığı tarix:28.11.2014-cü il.

Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 1,499,349.84 manat (100%).

 1. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı:

Emitent hər hansı şirkətlər qrupunun hissəsi deyil.

 1. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

Emitentin nizamnaməsinə müvafiq olaraq yolların, körpülərin, tunel və digər yol inşaatı ilə bağlı tikinti işlərinin aparılması, o cümlədən, digər təmir-tikinti xidmətlərinin göstərilməsi, yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının tikilməsi,tikinti materiallarının istehsalı, tədarükü və alqı-satqısı, müxtəlif memarlıq  və dizayn işlərinin həyata keçirilməsi, nəqliyyat və logistika, mühəndis-texniki xidmətlərin göstərilməsi, layihə-axtarış, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması,  onların nəticələrinin tətbiqi  və  satışı onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləridir.

 1. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda onların  fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

Hesabat dövrü ərzində emitent lisenziya əldə etməmişdir.

 1. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

Yolların, körpülərin, tunel və digər yol inşaatı ilə bağlı tikinti işlərinin aparılması, o cümlədən, digər təmir-tikinti xidmətlərinin göstərilməsi, yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının tikilməsi, tikinti materiallarının istehsalı, tədarükü və alqı-satqısı, müxtəlif  memarlıq  və dizayn işlərinin həyata keçirilməsi, nəqliyyat və logistika, mühəndis-texniki xidmətlərin göstərilməsi, layihə-axtarış, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması , onların nəticələrinin tətbiqi və satışı emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlərdir.

 1. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

Hesabat dövrünün əvvəlində - yanvar ayının əvvəlində emitentin işçilərinin sayı 123 nəfər, hesabat dövrünün sonunda - dekabr ayının sonunda isə emitentin işçilərinin sayı 87 nəfər olmuşdur.

 1. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:

Müşahidə şurası: sədr: Vəliyev Dərya Müsəllim oğlu; üzvlər: Hüseynov Fərid Zakir oğlu, Aybek Göksel.

İcra orqanı:  Baş icraçı direktor: Həmidov Bürhan Əhməd oğlu.

 1. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının ayrı-ayrılıqda sayı:

Fiziki şəxs olan səhmdarların sayı: 1 (bir).

Hüquqi şəxs olan səhmdarların sayı: 1 (bir).

 1. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paya) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı,olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı və emitentin nizamnamə kapitalında payı:
 1. Hüquqi şəxs:

“VIP ESTATE” MMC; Hüquqi ünvanı (olduğu yer): AZ1014; Bakı , Nəsimi rayonu, S.Rüstəm küçəsi 9, mənzil 3; dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1401824371);

Emitentin nizamnamə kapitalında səhmlərinin miqdarı: 2.203.036 (iki milyon iki yüz üç min otuz altı) ədəd adi, adlı ,sənədsiz səhm;

Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 51 %.

 1. Fiziki şəxsin adı:

Vəliyev Dərya Müsəllim oğlu;

Emitentin nizamnamə kapitalında səhmlərinin miqdarı: 2.116.642 (iki milyon yüz on altı min altı yüz qırx iki) ədəd adi, adlı, sənədsiz səhm;

Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 49 %

 1. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

Hesabat dövrü ərzində nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan aşağıdakı hüquqi şəxslər yaradılmışdır:  

 1. Adı: “L and T Hydracarbon Caspian” MMC; ünvan: AZ1052, Bakı , Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi 224; emitentin nizamnamə kapitalında payı: 92.500 manat (50%).
 2.  Adı: “Balaxanı Metal Məmulatları” MMC; ünvan: AZ1033, Bakı , Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi 224 ,emitentin nizamnamə kapitalında payı: 1,133,286.11 manat (100%).
 1. Emitentin səhmdarlarının hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:
 1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri: Bakı , 31.01.2017-ci il.

Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq , Baş icraçı direktorun təyin edilməsi, nizamnamənin yeni redaksiyada təsdiqi və müşahidə şurasının yeni tərkibinin təsdiq olunması  ilə bağlı qərarlar qəbul edilməsi.

 1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri: Bakı, 09.06.2017-ci il.

 Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiqi, cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq olunması və cari məsələlər barədə qərarlar qəbul edilməsi.

 1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri: Bakı , 28.12.2017-ci il.

Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: “Steel Force Construction Company” MMC-nin emitentə  qoşulması, qoşulma nəticəsində emitentin nizamnamə kapitalının artırılması, emitentin nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiqi, bununla əlaqədar  müvadiq  qurumlara müraciət olunması  ilə bağlı qərarlar qəbul edilməsi.

 1. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):
  1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması: sənədsiz, adi. adlı səhm;
  2. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: AZ1002008212. 26.12.2006-cı il.
  3. İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: nominal dəyəri 17.50 AZN (on yeddi manat əlli qəpik) olan 4.319.678 (dörd milyon üç yüz on doqquz min altı yüz yetmiş səkkiz) ədəd adi, adlı və sənədsiz səhm.
  4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri: 75.594.365 (yetmiş beş milyon beş yüz doxsan dörd min üç yüz altmış beş) manat.
  5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir): Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən dividend ödənilməmişdir.
  6. Faizli istiqrazlar buraxılışı  haqqında məlumatda – istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: hesabat ili ərzində emitent tərəfindən istiqraz buraxılmamışdır.
  7. İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda): Bakı Fond Birjası – ünvan: AZ1000; Bakı , Bülbül prospekti 19.

 

 1. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

 

 1. Emitent tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

 

 1. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:
 1. iyun 2017-ci il.

 

 1. İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

“Xalq qəzeti”

 

MÜSTӘQİL AUDİTORUN HESABATI

"Akkord Sәnaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası" ASC-nin sәhmdarlarına

Rәy

Biz "Akkord Sәnaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası" ASC-nin (bundan sonra cәmiyyәt)  2017-ci il dekabrın  31-nә maliyyә vәziyyәtinin hesabatından, mәcmu gәlirlәr hesabatından, kapitalda dәyişikliklәr hesabatından vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul vәsaitlәrinin hәrәkәti hesabatından, habelә uçot siyasәtinin әhәmiyyәtli prinsiplәrinin qısa tәsviri dә daxil olmaqla, maliyyә hesabatlarına edilәn qeydlәrdәn ibarәt maliyyә hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, әlavә edilmiş maliyyә hesabatları  cәmiyyәtin    2017-ci  il   dekabrın 31-nә maliyyә vәziyyәtini, habelә maliyyә nәticәlәrini vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul vәsaitlәrinin hәrәkәtini Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün әhәmiyyәtli  aspektlәrdә  әdalәtli  әks etdirir.

Rәy üçün әsaslar

Biz auditi beynәlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrә bizim mәsuliyyәtlәrimiz әlavә olaraq hesabatımızın “Maliyyә hesabatlarının auditi üçün auditorun mәsuliyyәti” bölmәsindә tәsvir edilir. Biz Azәrbaycan Respublikasındakı maliyyә hesabatlarının auditinә aid olan etik normaların tәlәblәrinә uyğun  cәmiyyәtdәn asılı deyilik vә  digәr   etik öhdәliklәrimizi bu tәlәblәrә uyğun yerinә yetirmişik. Bizcə, әldә etdiyimiz audit sübutları rәyimizi әsaslandırmaq üçün yetәrli vә münasibdir.

Maliyyә hesabatlarına görә rәhbәrliyin vә iqtisadi subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәrin mәsuliyyәti

Rәhbәrlik maliyyә hesabatlarının beynәlxalq maliyyә hesabatları standartlarına uyğun hazırlanmasına, düzgün tәqdim edilmәsinә , rәhbәrliyin fikrincә, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhrif olmadığı maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına imkan verәn zәruri daxili nәzarәt sisteminin tәşkilinә görә mәsuliyyәt daşıyır.

Maliyyә hesabatlarını hazırladıqda, rәhbәrlik cәmiyyәti lәğv etmәk vә ya işini dayandırmaq niyyәtindә olmadığı ,yaxud bunu etmәkdәn başqa münasib alternativ olmadığı halda, rәhbәrlik cәmiyyәtin fasilәsiz fәaliyyәt göstәrmәk qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә, müvafiq hallarda fasilәsiz fәaliyyәtә aid mәsәlәlәr haqqında  mәlumatların  açıqlanmasına  vә  mühasibat uçotunun fasilәsiz fәaliyyәt prinsipinin istifadә edilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır.

 

İqtisadi subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәr cәmiyyәtin maliyyә hesabatlarının verilmә  prosesinә nәzarәtә görә mәsuliyyәt  daşıyır.

Maliyyә hesabatlarının auditinә görә auditorun mәsuliyyәti

Bizim mәqsәdimiz  maliyyә hesabatlarında bir tam kimi, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә, әhәmiyyәtli tәhriflәrin olub-olmadığına dair kafi әminlik әldә etmәk vә rәyimiz daxil olan auditor hesabatını dәrc etmәkdir. Kafi әminlik әminliyin yüksәk sәviyyәsidir, lakin o zәmanәt vermir ki, әhәmiyyәtli tәhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun   aparılmış  audit  onu  hәmişә  aşkarlasın. Tәhriflәr dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә yarana bilәr vә ayrılıqda, yaxud mәcmu olaraq, istifadәçilәrin belә maliyyә hesabatları әsasında qәbul etdiklәri  iqtisadi  qәrarlarına  tәsir etmәk ehtimalı olduğu halda, әhәmiyyәtli hesab edilir.

 

“ABAK-Az Crowe “Ltd.

 

             4 iyun 2018-ci il.

 

MALİYYӘ VӘZİYYӘTİ HAQQINDA HESABAT

 

                                                                       

manatla

 

2017-ci il

 

2016-cı il

AKTİVLӘR

 

 

 

Qısamüddәtli aktivlәr

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri

 

350 085

 

 

1 037 036

Debitor borcları

11 487 916

 

9 973 886

Digәr debitorlar vә avanslar

2 442 067

 

27 100 996

Ehtiyatlar

73 893 132

 

301 986 985

 

88 173 201

 

340 098 903

Uzunmüddәtli  aktivlәr:

 

 

 

İnvestisiyalar

286 950 257

 

238 060 134

Uzunmüddәtli debitor borcları

218 270 411

 

200 794 058

Qeyri-maddi aktivlәr

332 512

 

332 512

Torpaq, tikili vә avadanlıqlar

22 181 264

 

385 521 986

İnvestisiya mülkiyyәti

-

 

1 546 603

Digәr uzunmüddәtli debitorlar

241 029 496

 

26 106 017

 

768 763 940

 

852 361 310

CӘMİ AKTİVLӘR

856 937 141

 

1 192 460 213

KAPİTAL və  ÖHDӘLİKLӘR

Qısamüddәtli  öhdәliklәr:

 

Kreditor borcları

41 993 371

 

43 916 722

Digәr kreditor borclar

37 251 497

 

15 939 980

Kredit vә borclar, qısamüddәtli

20 699 301

 

21 897 559

 

99 944 169

 

81 754 261

Uzunmüddәtli  öhdәliklәr:

 

 

 

Uzunmüddәtli kreditor borcları

97 984 533

 

75 488 234

Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları

199 005 987

 

175 910 235

Kredit vә borclar, uzunmüddәtli

278 741 516

 

331 865 245

 

575 732 036

 

583 263 714

Cәmi öhdәliklәr

675 676 205

 

665 017 975

Sәhmdar kapitalı

 

 

 

Nizamnamә kapitalı

74 112 500

 

74 112 500

Bölüşdürülmәmiş  mәnfәәt

107 148 435

 

107 493 536

Yenidәnqiymәtlәndirmә  ehtiyatı

-

 

345 836 202

Cәmi sәhmdar kapitalı

181 260 935

 

527 442 238

Cәmi öhdәliklәr vә kapital

856 937 141

 

1 192 460 213

 

                   MӘCMU GӘLİRLӘR HAQQINDA HESABAT

 

 

2017-ci il

 

2016-cı il

 

Gәlir

 

12 787 654

 

 

10 987 101

Tikinti müqavilәlәrinin vә satışın maya dәyәri

(8 440 364)

 

(9 202 803)

Ümumi gәlir

4 347 291

 

1 784 297

Satış xәrclәri

(25 120)

 

(171 900)

Ümumi vә inzibati xәrclәr

(1 528 728)

 

(7 339 819)

Digәr (xәrclәr)gәlirlәr -xalis

3 340

 

289 322

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn (zәrәr)gәlir

2 796 783

 

(5 438 100)

Maliyyә gәlirlәri (xәrclәri)

(842 051)

 

(35 973 004)

Mәzәnnә fәrqindәn gәlir,zәrәr

(2 299 832)

 

48 141 169

Fövqәladә gәlirlәr

-

 

(413 263)

Vergidәn әvvәlki mәnfәәt

(345 101)

 

6 316 802

Mәnfәәt vergisi xәrclәri

-

 

-

Xalis mәnfәәt

(345 101)

 

6 316 802

Digәr mәcmu gәlirlәr

-

 

-

Cәmi mәcmu gәlirlәr

(345 101)

 

6 316 802

 

 

KAPİTALDA DӘYİŞİKLİKLƏR  HAQQINDA HESABAT

 

 

 

Nizamnamә             

kapitalı

Yenidən qiymətləndirmə hesabatı

Ödənilməmiş zərər

Cәmi sәhmdar kapitalı

 

 2016-cı il yanvarın 1-nə  

74 112 500

-

101 176 734

175 289 234

Sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr:

 

 

 

 

Səhmlərin buraxılışı

 

 

 

 

Ehtiyatlarda dəyişiklik

 

345 836 202

 

345 836 202

Bölüşdürülməmiş mənfəətə düzəlişlər

 

 

 

 

Dövr әrzindә mәcmu gәlirlәr:

 

 

 

 

Dövr  ərzində mənfəət

-

-

6 316 802

6 316 802

Dövr   әrzindә cəmi mәcmu gәlirlәr:

-

-

6 316 802

6 316 802

 2016-cı il dekabrın 31-nə

74 112 500

345 836 202

107 493 536

 527 442 238

Sәhmdar kapitalında dәyişikliklәr:

 

 

 

 

 

 

 

Səhmlərin buraxılışı

-

-

-

-

Ehtiyatlarda dəyişiklik

-

345 836 202

-

345 836 202

Dövr  әrzindә mәcmu gәlirlәr:

 

 

 

 

 

 

Dövr  ərzində mənfəət

-

 

-

345 101

345 101

Dövr  әrzindә cəmi mәcmu gәlirlәr:

-

-

345 101

345 101

2017-ci il dekabrın 31-nə

74 112 500

-

107 148 435

181 260 935

 

 

PUL VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ HAQQINDA HESABAT

 

 

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti:

 

Vergidәn әvvәlki mәnfәәt

                     

 

(345 101)

 

 

 

6 316 802

Qeyri-pul maddәlәri üzrә düzәliş:

 

 

 

Torpaq, tikili vә avadanlıqların amortizasiyası

3 361 893

 

5 810 223

Qeyri-maddi aktivlәrin amortizasiyası

-

 

37 572

Torpaq, tikili vә avadanlıqların  satışı

-

 

414 373

Maliyyә xәrclәri

842 051

 

35 973 004

Әmәliyyat aktiv vә öhdәliklәrindә dәyişiklikdәn әvvәl әmәliyyat mәnfәәti

3 858 843

 

48 551 975

Debitor borclarında (artım)

(1 514 030)

 

162 103

Digәr debitorlar vә avanslarda (artım)

24 658 928

 

(3 019 856)

Ehtiyatlarda azalma (artım)

228 093 853

 

(8 130 693)

Uzunmüddәtli debitor borclarında artım

(17 476 353)

 

(19 078 933)

Digәr uzunmüddәtli debitorlarda artım

214 923 479

 

6 681 921

Kreditor borclarında  artım

(1 923 350)

 

16 756 602

Digәr kreditor borclarında (azalma)

21 311 516

 

2 263 162

Uzunmüddәtli kreditor borclarında (azalma)

22 496 300

 

33 285 364

Digәr uzunmüddәtli kreditor borclarında (azalma)artım

13 279 382

 

25 508 261

Әmәliyyat fәaliyyәtinә xәrclәnәn pul vәsaitlәri

507 708 567

 

102 979 905

Ödәnilmiş mәnfәәt vergisi

-

 

 

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaitlәri

507 708 567

 

102 979 905

İnvestisiya fәaliyyәtindәn pul vәsaitlәrinin hәrәkәti

 

 

 

Torpaq, tikili vә avadanlıqların satışından daxilolmalar

(404 341 357)

 

619 924

İnvestisiyalar

(48 890 123)

 

(60 360 546)

İnvestisiya fәaliyyәtindә istifadә edilәn pul vәsaitlәri

(453 231 480)

 

(59 740 621)

Maliyyә fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti

 

 

 

Ödәnilmiş maliyyә xәrclәri

(842 051)

 

(35 973 004)

Kreditlәr vә borclar

(54 321 987)

 

(7 656 948)

Maliyyә fәaliyyәtindәn yaranan pul vәsaitlәri

(55 164 038)

 

(43 629 952)

Pul vәsaitlәri vә onun ekvivalentlәrindә xalis artım

(686 951)

 

(390 668)

Pul vәsaitlәri vә onun ekvivalentlәri, dövrün әvvәlinә

1 037 036

 

1 427 703

Pul vәsaitlәri vә onun ekvivalentlәri, dövrün sonuna

350 085

 

1 037 036

Tәqdim edilmiş:

 

 

 

Kassa

-

 

5 810

Bank qalıqları

350 085

 

1 031 226

 

350 085

 

1 037 036

 

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında