“NƏSİMİ BAZARI” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

AKTİVLƏR 2017-ci il 2016-cı il
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər 78 86
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 398944 419054
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Bioloji aktivlər
Təbii sərvətlər
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
Sair uzunmüddətli aktivlər
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 399022 419140
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar 20713 22272
Qısamüddətli debitor borcları 2091
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 1619 3564
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 6101 9663
Sair qısamüddətli aktivlər 329631 293559
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 360155 329058
CƏMİ AKTİVLƏR 759177 748198
 
 
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Kapital
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 740628 740628
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmış mənfəət (ödənilməmış zərər)
CƏMİ KAPİTAL 740628 740628
Uzunmüddəttli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
Uzunmüddətli kreditor borcları
Sair uzunmüddətli öhdəliklər
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 2258 2391
Qısamüddətli kreditor borcları 1171 5179
Sair qısamüddətli öhdəliklər 15120
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 18549 7570
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 18549 7570
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 759177 748198
 
 
Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(xərclərin xüsusiyyəti üzrə)
2017-ci il 2016-cı il
Satış 207368 234731
Sair əməliyyat gəlirləri
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 63616 61979
İşçi heyəti üzrə xərclər 150025 148899
Amortizasiya xərcləri 20118 10
Sair əməliyyət xərcləri 8071 15709
Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -34462 8134
Maliyyə mənfəəti (zərəri)
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) -34462 8134
Mənfəət vergisi 1627
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)
Fövqəladə mənfəət (zərər)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 6507
Bazis hər bir səhmin mənfəəti 0-0176
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti
 
 
Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(xərclərin funksiyaları üzrə)
2017-ci il 2016-cı il
Əsas əmaliyyat gəliri 207368 234731
Satışın maya dəyəri 110415 106659
Ümumi mənfəət 96953 128072
Sair əməliyyat gəlirləri
Kommersiya xərcləri
İnzibati xərclər 123344 104229
Sair əməliyyat xərcləri 8071 15709
Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) -34462 8134
Maliyyə mənfəəti (zərəri)
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) -34462 8134
Mənfəət vergisi 1627
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)
Fövqəladə mənfəət (zərər)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -34462 6507
Bazis hər bir səhmin mənfəəti 0-0176
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti
 
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında 
əməliyyat xərcləri haqqında MƏLUMAT
2017-ci il 2016-cı il
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 53024 61979
İşçi heyəti üzrə xərclər 53114 44670
Amortizasiya xərcləri 20118 10
Sair əməliyyat xərcləri 8071 15709
Cəmi əməliyyat xərcləri 134327 122368
 
 
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
Rəy
Mən “NƏSİMİ BAZARI” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (VÖEN 1400125741) 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinin hesabatından, məcmu gəlirlər hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. 
Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır. 
Rəy üçün əsaslar 
Mən auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyiləm və digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti 
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BAS (beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə, rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 
İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar. 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.
“KERMUR AUDİT VƏ KONSALTİNG”
MMC-nin diektoru A.İ.Vahabov

© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında