“Böyükşor Avtonəqliyyat” ASC-nin 31 dekabr 2017-ci ildə bitən il üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

                                                                                                                                 (manatla)

Maddənin №-si

Məzmunu

2016-cı il

2017-ci il

 

AKTİVLƏR

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

111790

103008

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

1082126

1071221

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

-

-

13

Bioloji aktivlər

-

-

14

Təbii sərvətlər

-

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

-

-

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

-

-

17

Uzunmüddətli debitor borcları

-

-

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

-

-

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

-

-

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

1193916

1174229

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

20

Ehtiyatlar

540

540

21

Qısamüddətli debitor borcları

4662

-

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

133572

139706

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

-

-

24

Sair qısamüddətli aktivlər

-

-

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

138774

140246

 

Cəmi aktivlər

1332690

1314475

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

3

Kapital

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapilaı

1154687

1154687

31

Emissiya gəliri

-

-

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

-

-

33

Kapital ehtiyatları

98455

59505

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

75283

59388

 

Cəmi kapital

1328425

1303580

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

-

-

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

-

-

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

-

-

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

-

-

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

-

-

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

-

-

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

-

-

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

-

-

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

-

6908

53

Sair qısamüddətli kreditor borcları

4265

3987

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

-

-

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

4265

10895

 

Cəmi öhdəliklər

4265

10895

 

Cəmi kapial və öhdəliklər

1332690

1314475

 

 

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT

 

Maddənin

 №-si

Məzmunu

2016-cı il

 2017-ci il

60

Satış

88316

141296

61

Sair əməliyyat gəlirləri

44564

-

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

-

-

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

-

-

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

-

-

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

(20899)

(23643)

 

Amortizasiya xərcləri

(19818)

(19687)

 

Sair əməliyyat xərcləri

(67765)

(23731)

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılması nəticəsində əldə olunan mənfəət (zərər)

-

-

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

24398

74235

63

Maliyyə gəliri

-

-

75

Maliyyə xərcləri

-

-

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

-

-

 

Vergidən əvvəl mənfəət (zərər)

24398

74235

90

Mənfəət vergisi

(4880)

(14847)

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

-

-

80

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

19518

59388

 

Hər səhm üzrə mənfəət

-

-

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

-

-

 

 

 MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Böyükşor Avtonəqliyyat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

Müsbət rəy

Biz, “Böyükşor Avtonəqliyyat” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə olan maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatından, mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabatından, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatının auditini aparmışıq.

Bizcə əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini kommersiya təşkilarları üçün milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərində düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.

Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə etika məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə hesabat dövrünün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir.Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütovlükdə nəzərə alınmışdır və bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik, əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli sayılır.

“Cavid-Audit” MMC-nin direktoru-auditor Ş.M.Məmmədov
 Auditor rəyi 2018-ci il yanvarın 11-də tərtib edilmişdir.
Ünvan: Bakı şəhəri, AZ1029, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında