“Şəbəkə Sığorta Brokeri” MMC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

 

A K T İ V L Ə R 

 Hesabat dövrünün sonuna

 I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 Torpaq, tikili və avadanlıqlar

                 929,06  

 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 Qeyri-maddi aktivlər

            74 358,00  

 Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 Uzunmüddətli debitor borcları

 

 Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

                   20,00  

dövlət qiymətli kağızları

 

qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

sair maliyyə aktivləri

                   20,00  

 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 Sair aktivlər

 

 Cəmi uzunmüddətli aktivlər

            75 307,06  

 II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 Ehtiyatlar

 

 Debitor borcları:

            11 156,20  

birbaşa sığorta üzrə

 

təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:

              3 376,27  

- təkrarsığortaçı üzrə

 

- təkrarsığortalı üzrə 

              3 376,27  

asılı təşkilatlar üzrə

 

 

büdcə üzrə

7 779,93  

iddia tələbləri üzrə

 

işçi heyəti üzrə 

 

sığortalılara verilən borclar üzrə

 

sair debitorlar

 

 Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

188 239,40   

kassa 

10 006,91  

hesablaşma hesabı 

6 017,70  

 valyuta hesabı 

132 214,79  

 depozit hesablar 

40 000,00  

 sair pul vəsaitləri 

 

 Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

 

dövlət qiymətli kağızları

 

qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

sair maliyyə aktivləri

 

 Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

 

həyat sığortası sahəsi üzrə

 

qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 Sair qısamüddətli aktivlər:

2 309,03  

gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

 

verilmiş  avanslar

2 309,03  

təhtəl hesablar

 

 Sair aktivlər

 

 Cəmi qısamüddətli aktivlər

201 704,63  

 CƏMİ AKTİVLƏR

          277 011,69  

 K A P İ TA L  VƏ   
Ö H D Ə L İ K L Ə R

 Hesabat dövrünün sonuna

 I . KAPİTAL

 

 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 

                   20,00  

 Emissiya gəliri

 

 Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 Kapital ehtiyatları:

 

yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

digər kapital ehtiyatları

 

 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

          141 790,43  

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

          141 790,43  

 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

 

Elan edilmiş dividendlər

 

 Cəmi kapital

          141 810,43  

 II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 Sığorta ehtiyatları:

 

Həyat sığortası sahəsi üzrə:

 

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 

 

 Qarşısıalınma tədbirləri fondu 

 

 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

 

 Kreditor borcları:

 

əməyin ödənilməsi üzrə 

 

büdcə üzrə

 

sosial sığorta və təminat üzrə 

 

digər məcburi ödənişlər üzrə 

 

asılı təşkilatlar üzrə

 

sair kreditorlar

 

 Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

 

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

alınmış avanslar

 

 Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

              4 542,79  

təkrarsığortaçı üzrə

              4 542,79  

təkrarsığortalı üzrə  

 

 Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

          103 000,00  

 Sair öhdəliklər

 

 Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

          107 542,79  

 III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 Kreditor borcları:

            27 658,02  

əməyin ödənilməsi üzrə 

 

büdcə üzrə

            26 290,71  

sosial sığorta və təminat üzrə 

 

digər məcburi ödənişlər üzrə 

 

asılı təşkilatlar üzrə

 

sair kreditorlar

              1 367,31  

 Sair qısamüddətli öhdəliklər:

 

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

alınmış avanslar

 

 Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 Sair öhdəliklər

 

 Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

            27 658,02  

 CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

          135 200,81  

 CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

          277 011,24  

 

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

1 300 528,97

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

70 855,84

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

1 229 673,13

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissiyon muzdlar

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

 

İnvestisiya gəlirləri üzrə

3 033,33

Subroqasiya gəlirləri

 

Sair gəlirlər

35 543,77

CƏMİ  GƏLİRLƏR

1 339 106,07

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

931 000,48

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

 

qaytarılan sığorta haqları üzrə

 

tənzimləmə xərcləri

 

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

931 000,48

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

0,00

İşlərin aparılması xərcləri

262 300,46

Sair xərclər

18 951,63

CƏMİ  XƏRCLƏR

1 212 252,57

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

126 853,50

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

0,00

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

126 853,50

Mənfəət vergisi

26 556,01

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

100 297,49

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında